ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çankaya/İlkbahar Mahallesi'ndeki dükkanlar ve sosyal tesisler kiraya verilecektir

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943020
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : İLKBAHAR MAH. / YILDIZ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜÇLÜ ANADOLU 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesinde bulunan yerler,2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı, ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21/02/2019 saat 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:1 toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLAN

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesinde bulunan yerler aşağı tabloda hizalarında yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı, ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1) İhaleye konu olan yerlerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (21/02/2019) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İhale 21/02/2019 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saat'de hazır bulunacaktır.

3) İhale edilecek yerlere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat :13 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 31 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

4) KİRAYA VERİLECEK YERLER;

KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNE AİT BİLGİLER
S.N İLÇESİ MAHALLE ADA / PARSEL BLOK KATI BAĞ. BÖL. NO. NİTELİĞİ SÜRE MUHAMMEN BEDEL % 18 KDV GEÇİCİ TEMİNAT % 3 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/11 E 1. BODRUM 125 DÜKKAN 3 YIL 561 90.000,00 0,00 2.700,00 21.02.2019 14:00
2 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/11 S ZEMİN 1 DÜKKAN / SOSYAL TESİS 3 YIL 530 37.524,00 6.754,32 1.125,72 21.02.2019 14:00
3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/11 T ZEMİN 1 DÜKKAN / SOSYAL TESİS 3 YIL 390 27.612,00 4.970,16 828,36 21.02.2019 14:00
4 ÇANKAYA İLKBAHAR 29635/10 A 1. BODRUM 87 DÜKKAN 3 YIL 565 40.000,00 0,00 1.200,00 21.02.2019 14:00
5 ÇANKAYA İLKBAHAR 29635/10 L ZEMİN 1 DÜKKAN / SOSYAL TESİS 3 YIL 303 21.452,00 3.861,36 643,56 21.02.2019 14:00


5) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR ;
5.1. Gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
5.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
5.3. İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
A- Gerçek Kişiler :
a) Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. numarası yazılı olacak)
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
c) Şartname Bedeli
d) Adli Sicil Kaydı (İhale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)
e)Teklif Mektubu
B- Tüzel Kişiler :
a) İmza sürküleri aslı veya onaylı sureti
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
d) Şartname Bedeli
e)Teklif Mektubu
C) Ortak İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişiler :
5. Maddenin (A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında Noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır.
5.4.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR