KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Caferağa Spor Salonu önünde bulunan servisli büfe kiraya verilecektir

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Caferağa Spor Salonu önünde bulunan servisli büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıköy Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Caferağa Spor Salonu önünde bulunan servisli büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 01.10.2019 Salı günü saat 14.10’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü 01.10.2019 tarihinden bir gün öncesi 30.09.2019 günü mesai sonuna Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED. GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ TL.
Servisli Büfe 18.400,00.-TL+KDV 19.872,00.-TL 1.000,00.-T


İHALE GÜN VE SAATİ
01.10.2019 Saat 14.10’da

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR