KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Büyükşehir Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
••Körfez Güney Mah.Rıhtım Cad.T.Çiftlik Sahili/Balık Ekmek Satış Yeri ••Körfez-Güney Mah. Tütünçiftlik Sahili İskele Üzeri/ Çay Bahçesi ••Gebze Hal Tesisleri, 36 Nolu İşyeri/ Çay Ocağı ••Karamürsel Mezbaha Tes., 5 Nolu İşyeri/ Sakatatçı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.08.2019 12:30 Yazı İşl. ve Kar.D. Bşk
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

S.
No
İşyeriAdresi Mevkii No/ Nevi Top. Alan Kira Sür. Aylık Muh. Kira Bed. Geçici/İşt. Teminatı İhale
Saati
1 Körfez Güney Mah. Rıhtım Cad. T.çiftlik Sahili/Balık Ekmek Satış Yeri 40 m² 3 Yıl 950,00-TL+KDV 1.026,00-
3.000,00-
10: 30
2 Körfez-GüneyMah. Tütünçiftlik Sahili İskele Üzeri/ Çay Bahçesi 300 m² 3Yıl(sez) 3.000,00 TL+KDV 1.350,00-
3.000,00-
10: 33
3 Gebze Hal Tesisleri, 36 Nolu İşyeri/ Çay Ocağı 43 m² 3 Yıl 1.365,00-TL+ KDV 1.474,20-
3.500,00-
10: 36
4 Karamürsel Mezbaha Tes., 5 Nolu İşyeri/ Sakatatçı 10 m² 3 Yıl 120,00-TL+ KDV 129,60-
500,00-
10: 39

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 28.08.2019 tarihinde ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Topl. Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi *İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. *Sezonluk Kiralama Mayıs, Haziran,Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsamaktadır. * İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR