BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Burhaniye muhtelif mahallelerinde taşınmazlar kiraya verilecek ve satılacaktır

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALE İLANI


1 - İdarenin
a) Adı ve adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon / Faks : 0 266 – 4126450/0 266- 4221006
c) Elektronik posta adresi : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2 - İhale Konusu : Taşınmaz Kiralama İhalesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17/09/2019 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır.
KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Adres Niteliği

İhale Süresi
Zemin Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat

Güvence Bedeli
1 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. no:22 Dükkân
3 Yıllık
13,5 m² 12.000,00 TL (Yıllık) 1.080,00 TL
3.000,00 TL
2 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:61 Dükkân
3 Yıllık
Açık alan 60m²
Kapalı alan 30m²
18.000,00 TL (Yıllık) 1.620,00 TL
4.500,00 TL
3 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:67 İş Yeri
3 Yıllık
- 550,00 TL (Aylık) 594,00 TL
3.000,00 TL
4 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:75 Dükkân
3 Yıllık
50 m² 12.000,00 TL (Yıllık) 1.080,00 TL
3.000,00 TL
5 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:57 Dükkân
3 Yıllık
- 2.500,00 TL (Aylık) 2.700,00 TL
10.000,00 TL
6 Pelitköy Mah. Atatürk Cad. 380 ada 96 parsel İş Yeri
3 Yıllık
366,00 m² 600,00 TL (Aylık) 648,00 TL
1.800,00 TL
7 Kırtık Mah. No:15 121 ada 1 parsel Kahvehane
3 Yıllık
- 200,00 TL (Aylık) 216,00 TL
500,00 TL
8 Karadere Mah. 178 ada 6 parsel Arsa
Satış
101,77 m² 36.000,00 TL(Satış) 1.080,00 TL
-

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait 8 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır.
İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 17/09/2019 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.
5-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17/09/2019 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.
Gerçek kişiler için
a) Dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminatın ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.
Tüzel kişiler için ayrıca
  1. Tebligat için adresi beyanı
  2. Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,
  3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi
9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR