MUDANYA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Büfe ve tarım arazilerinin satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00820997
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : ÖMERBEY MAH. / MUDANYA
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 21.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mal Müdürlüğü makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUDANYA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO MAH./KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Ömerbey Petrol Ofisi Arkası Kıyı Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında 6,00 TAM Büfe 15.000,00 3.000,00 28.06.2018 09:00
2 Çepni Selvilik Ham Toprak H21B12C4 141 32 10.711,36 TAM Tarımsal Amaçlı 4.000,00 800,00 28.06.2018 09:30
3 Çepni Selvilik Çalılık H21B12C4 141 33 2.306,11 TAM Tarımsal Amaçlı 1.000,00 200,00 28.06.2018 10:00

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO MAH./KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
4 Kumyaka Lotos Çalılık H21B12C1D 108 506 1.839,32 TAM Özel Mahsul Alanı 157.000,00 31.400,00 28.06.2018 10:30


Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait 1. sıradaki taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü kiralama ihalesi, 2 ila 3. sıradaki taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile kiralama ihaleleri, 4. sıradaki taşınmaz malın ise 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz teminat mektubu (Banka teyid yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik Numarasını belirtir.) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
Şartname ve ihale dosyalan mesai saatleri içerisinde Mudanya Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri "http/www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR