MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Büfe kiraya verilecektir

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00820213
Şehir : Antalya / Manavgat
: 12
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 09.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
NEHİR 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Side (Selimiye) Mahallesi 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 Yıl süre ile kiralanması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
SİDE / ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet  Binası Encümen Toplantı Odası    
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli : Antalya
İlçesi : Manavgat
Mahalle/Köyü : Side (Selimiye)
Ada, Parsel No : 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park
Yüzölçümü : 12 m2
Büfenin Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli : 25.097,82 TL
Büfenin 3 Yıllık Kira Bedeli : 10.902,18 TL
Yapım işi için geçici teminat bedeli : 752,93 TL
Büfe kiralama işleminin geçici teminat bedeli : 327,07 TL
İhale Tarihi / Saati : 20/06/2018 – 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odası

AÇIKLAMALAR

1.İhale Konusu İşin Niteliği: Side (Selimiye) Mahallesi 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 Yıl süre ile kiralanması işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin arttırılması suretiyle ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili yer tesliminin yapılmasına müteakip kiracı Yapı Ruhsatı ile ilgili işlemleri 15 gün içerisinde tamamlayıp yapı ruhsatını alacak ve ruhsat tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde inşaatı tamamlayacaktır.
2.Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilecek olup 200,00 TL karşılığı temin edilebilecektir.
İstekli tarafından:
3. Türkiye’de tebligata elverişli adres gösterilmesi
4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
7. Noter tasdikli imza sirküsü
8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge
10. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
12. İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
13.İhaleye katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
14. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15. İrtibat : 0.242.746 13 93
TRT Saati Esastır.
İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR