ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Büfe kiralanacaktır

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Büfenin 1 yıllığına kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.06.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler servisi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın

Sıra No: Bulunduğu yer Niteliği Ada No: Parsel No: Yüzölçümü (m2) Kira Süresi Kiralanacak Yüzölçümü Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 MERKEZ/ SİTE KAPALI SPOR SALONU 1 YIL 8 M2 BÜFE 10.200,00 TL 306 TL 01.06.2018 11:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname çalışma saatleri içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler servisinde 50 TL karşılığı ihale dosyası alabilirler.
2-İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a-Geçici Teminat: teminat mektubu verilmesi halinde (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
b-Nakit yatırılması halinde Ziraat Bankası Zonguldak Soğuksu Şubesi 1579-30875607-5055 Nolu hesaba veya gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü mutemetliğine yatırabilirler.
c-İkametgâh belgesi
d- Nüfus kayıt örneği veya önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi
e-Tüzel kişilerde ise noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
f- 2018 yılı içerisinde kayıtlı bulunduğu odadan alınmış sicil kaydı. (Bakkalcılar odası veya Kantinciler odasından alınmış), (Fotokopi Kabul Edilmeyecektir.)
g-Vergi tabelası
3-İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR