SARUHANLI MALMÜDÜRLÜĞÜ

Büfe, kafeterya ve açık oturma alanı kiraya verilecektir

SARUHANLI MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050188
Şehir : Manisa / Saruhanlı
: 8142
Yayınlandığı Gazeteler

SARUHANLI KARDELEN 17.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cengiz Topel Mah. Namık Kemal Cad. No: 1/3 Saruhanlı/MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2886 SAYILI KANUN UYARINCA KİRAYA VERİLECEK BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLER

Sıra
No
Taşınmaz No Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine
Hissesi
Kiraya Verilecek Alan Kiralama Amacı ve Süresi İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Günü İhale Saati
1 45130100032 Saruhanlı Köyiçi Hükümet Konağı ve Bahçesi 0 4347 8,142.00 Tam Büfe, Kafeterya ve Açık Oturma Alanı (1.239.87 m²) Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere (5 yıl) Açık Teklif 57.600.00 11.520.00 02.10.2019 10:00
1- Yukarıdaki listede özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhale, Cengiz Topel Mah. Namık Kemal Cad. No: 1/3 Saruhanlı/MANİSA adresinde, Saruhanlı Milli Emlak Şefliği' nde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:00 - 17:00) Saruhanlı Milli Emlak Şefliği' nde görülebilir.
4- Kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
5- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye' de tebligat için adres göstermek. (Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubeninin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://manisa.csb.gov.tr adresinden ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel: 0(236) 3571002 Dahili: 14 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR