KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Büfe işletme işi kiraya verilecektir

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909754
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRSES 12.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet büfe ve 2 adet çay ocağı kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Kepez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 6 adet taşınmaz;
1- Güneş Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi No:119’da bulunan Büfe ilk yıl aylık 700,00-TL+KDV muhammen bedelle 20.12.2018 tarih Saat:15.00’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 25.200,00-TL’nin % 10’u olan 2.520,00- TL )
2- Kanal Mahallesi 4675 Sokak No:32’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 1.250,00-TL+KDV muhammen bedelle 20.12.2018 tarih Saat:15.05’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 45.000,00-TL’nin % 10’u olan 4.500,00-TL)
3- Baraj Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi No:71’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 500,00-TL+KDV muhammen bedelle 20.12.2018 tarih Saat:15.10’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 18.000,00-TL’nin % 10’u olan 1.800,00- TL )
4- Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden işletme hakkını kiraladığımız Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:12'de bulunan Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri içerisindeki Kafeterya ve Gözetleme Kulesi altında bulunan Çay Ocağı ilk yıl aylık 1.000,00-TL+KDV muhammen bedelle 20.12.2018 tarih Saat:15.15’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 36.000,00-TL’nin % 10’u olan 3.600,00- TL)
5- Zafer Mahallesi Necdet Adalı Caddesi Cumartesi Pazarı içi No:6/1’de bulunan Çay Ocağı ilk yıl aylık 650,00-TL+KDV muhammen bedelle 20.12.2018 tarih Saat:15.20’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 23.400,00-TL’nin % 10’u olan 2.340,00- TL)
6- Habibler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:2/1’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 1.500,00-TL+KDV muhammen bedelle 20.12.2018 tarih Saat:15.25’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 54.000,00-TL’nin % 10’u olan 5.400,00- TL ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
İhaleye iştirak etmek isteyenler:
GERÇEK KİŞİLERDEN;
1) Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,
2) Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
3) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
4) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
5) İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
6) Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
7) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
TÜZEL KİŞİLERDEN;
1) Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2) 2018 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
3) Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
4) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
5) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
6) İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
7) Noter onaylı imza beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti.
İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 19.12.2018 tarih Saat:16.30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR