BOR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bor/Köfterlik'te fabrika binası icradan satılıktır

BOR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960422
Şehir : Niğde / Bor
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/104 Esas
Muhammen Bedeli
:
916,768 TL
Birinci Satış Günü
:
24.04.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
23.05.2019 15:00
Satış Yeri
:
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BOR İCRA DAİRESİ

2018/104 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İli, Bor İlçesi, Kayı Yolu Köfterlik Mahallesi, 1288 Ada3 Parsel nolu taşınmaz;
BİNA: Taşınmaz Prefabrike Betonarme Karkas olarak inşa edilmiş 1.280,00 m2 oturum alanlı Fabrika Binası mevcuttur. Hali hazırda faal olmayan yapının 1.100,00 m2' lik kısmı üretim holü olup Doğu kısmında 180,00 m2' lik kısmı iki katlıdır. Üretim holü şap zeminli, sandviç panel duvar ve cephe kaplamalıdır.
İki katlı kısım ise zemin katta giriş holü, depo, banyo ve wc bölmelerinden müteşekkil olupzemin ve duvarlar seramik döşeme kaplamalı, doğramaları ise PVC doğramalıdır. Birinci kat ise idari kısım olup 3 oda, hol, wc-lavabodan ibarettir. Odaların zemini laminat parke, duvarları saten alçı sıva ve badana, asma tavan, PVC pencere ve Amerikan panel ahşap kapı doğramalıdır. Hol ve wc ise PVC doğramalı, seramik döşeme kaplamlıdır. Hol duvarları saten alçı sıvalı ve badanalı, tavanı asma tavandır. Wcduvarı tavana kadar seramik kaplamalıdır. İdari kısım dış cephesi briket duvar olup üzeri sandviç panel kaplamalıdır.
Kalorifer boruları çekilmiş olup radyatörler ve kombi mevcut değildir. Üretim Holü II. Sınıf C Grubudur,0-3 Yaş Grubunda olup % 4 Yıpranma Oranınasahiptir. İdari Kısım ise III. Sınıf A Grubu olup 0-3 Yaş Grubunda olup % 4 Yıpranma Oranınasahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri henüz yayınlanmadığı için 2017 yılı fiyatları % 10 artırılarak hesaplama yapılmıştır. Buna göre Keşif Tarihindeki Bina Değeri : ( 1.100,00 m2 x 502,00-TL/m2 +180,00 m2 x 694,00-TL/m2 ) x 0,96 x 1,10= 715.038,72-TL' dir.
SAHA BETONU: Binanın İdari Kısmının olduğu tarafta 15,00 cm. kalınlıkta çelik hasırlı saha betonu mevcuttur. Toplam 247,00 m2 yüzölçümünde olup Serbest Piyasa Fiyatları ile 247,00 m2 x 40,00 TL/m2 =9.880,00 TL' dir.
ARSA: Arsa m2 bedeli 40,00-TL ve katılım payı 4,00-TL olmak üzere 44,00-TL olup toplam Arsa Bedeli: 3.999,99 m2 x 44,00-TL/m2 = 175.999,56-TL' dir.
ELEKTRİK YÖNÜYLE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:
Fabrikanın iç ve dış kısmında yapılan elektrik imalatları aşağıdaki gibidir.
- Ana Dağıtım Panosu ve Kablosu
- Kumanda Panosu- Aktif Paratoner - 55 Metre kılıflı Kuyu ve Panosu

SIRA NO MALZEME ADI ÖLÇÜ ADEDİ
1 ANA DAĞITIM PANOSU VE KABLOSU ADET 1
2 KUMANDA PANOSU ADET 9
3 AKTİF PARATONER ADET 1
4 55 MT. KILIFLI KUYU VE PANOSU ADET 1

Söz konusu yukarıdaki elektrik imalatları taşınmaz ile bir bütün olduğu, yani bu elektrik imalatları olmadan üretimin olmayacağı, bundan dolayı elektrik imalatları mütemmim cüz vasfında değerlendirilmiştir. Elektrik imalatları fabrika ile birlikte satışa çıkması öngörülmüştür. ARSA+ BİNA + SAHA BETONU +ELEKTRİK OLARAK TOPLAM TAŞINMAZ DEĞERİ: 715.038,72 TL + 9.880,00 TL+ 175.999,56 TL +15.850,00 TL =916.768,28 TL' dir.Adresi : Niğde İli, Bor İlçesi, Kayı Yolu Köfterlik Mahallesi, 1288 Ada3 Parsel
Yüzölçümü : 3.999,99 m2
İmar Durumu : Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İlave ve Revizyon İmar Planına göre sanayi parselleri için Kat Alanları Katsıyısı (KAKS) : 0,70 ; Taban Alanı Katsayısı (TAKS) kaldırılmış olup çekme mesafesi değerleri sağlanması koşuluyla kalan kısım büyüklüğünde taban alanlı proje gerçekleştirilebilir. Taşınmazın ön cephe geri çekme mesafesi 8 m., arka cephe geri çekme mesafesi 7 m., yan cephe geri çekme mesafesi 7 m.' dir. Yapı yüksekliği serbesttir. Taşınmaza ilişkin olarak 15/09/2013 onay tarihli yapı ruhsatı ve 05/03/2015 onay tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 916.768,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu kaydında,Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı Dahil Üçüncü Kişilere Devrinde Bor Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden Uygunluk Görüşü alınması zorunludur.Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa konu taşınmazın Organize sanayi bölgesinde olması nedeni ile OSB alacaklarının öncelikle ödeneceği ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 101. Maddesinde OSB’lerde kurulamayacak tesisler dışında kalan herhangi bir imalat sanayi grubunda faaliyet gösterecek işletmeye satışının yapılabileceği, satışa iştirak edeceklerin Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinin dokuzuncu bölümünde bulunan 101. ve 102. maddeleri gereğince ihaleye katılmalarında engel bir durumun olmadığına dair belge almaları ve ihale esnasında bu belgenin yanlarında bulundurmaları gerektiği, Taşınmaz, Organize Sanayi Bölgesi sanayi içinde yer aldığından 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun ve Uygulama Yönetmeliği’nin dokuzuncu bölümünde yer alan kurulamayacak tesisler ile ilgili 101. Madde ve temel şartlarla ilgili olarak 102. Maddelerine ve diğer maddelere göre işlem yapılması gerektiği, ihaleye katılanlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ve Uygulama Yönetmeliğinin tüm hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılacakları, ihaleye katılacakların Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden alacakları “UYGUNLUK GÖRÜŞÜ”ne dair resmi evrak ibraz etmelerinin zorunlu olacağı, söz konusu resmi evrakı ibraz edemeyenlerin ihaleye katılamayacakları, iştigal konusu OSB Uygulama Yönetmeliği madde 101' de belirtilen şartlara uygun ve dayanağı OSB Uygulama Yönetmeliği olan OSB kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip olup sayılan hususları kabul ve taahhüt eden alıcılara yada OSB Uygulama Yönetmeliği 109. Madde 6. Bendine uymayı taahhüt eden kredi alacaklısı kurumlara Cebri icra Yolu ile satışında sakınca bulunmadığı,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/104 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR