BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bolu/Büyükcami Mahallesi'nde işyerleri kiraya verilecektir

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941119
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : BÜYÜKCAMİ MAH. / KARACASU
Yayınlandığı Gazeteler

BOLU TAKİP 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BOLU TAKİP 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan 2 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale günü ihale saatinden yarım saat öncesi
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükcami Mah. İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhale 22.02.2019 Cuma günü saat 14:00 ve müteakiben Büyükcami Mah. İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonunda yapılacaktır.
 3. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların listesi.
BOLU BELEDİYESİ KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
SIRA ADI/ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ SANAT SOKAK NO:9/1-3 BOLU ADRESİNDE TÜNEL İÇİNDE BULUNAN 35M2 İŞYERİ 1.350,00 TL+KDV
(1 AYLIK
KİRA BEDELİ)
1.500,00TL 3 YIL 22.2.2019 14:00
2 BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ SANAT SOKAK NO:9/1-17 BOLU ADRESİNDE TÜNEL İÇİNDE BULUNAN 138M2 İŞYERİ 2.250,00 TL+KDV
(1 AYLIK
KİRA BEDELİ)
2.450,00TL 3 YIL 22.2.2019 14:02
 1. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir, 100,00 (yüz) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
 2. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  1. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
  2. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  3. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
  4. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  5. İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
  6. 100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
  7. Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
  8. Tebligat için adres beyan belgesi,
  9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  10. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.
 3. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.
 4. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR