İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde 84 m² kargir işyeri icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997746
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : KOCATEPE MAH. / TAKSİM
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/83 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
3,682,404 TL
Birinci Satış Günü
:
04.09.2019 14:50
İkinci Satış Günü
:
02.10.2019 14:50
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 1. Kat Kapı No:B3-136.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2018/83 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mah. 517 Ada, 24 Parsel, 84,25 m2 arsa yüz ölçümlü ''KARGİR İŞYERİ'' nitelikli (hali hazırda boş durumdaki) taşınmazın tamamı.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz bina betonarme karkas, Bodrum+Zemin+Asma Kat+3 Normal Kattan oluşan yapıdır. Takribi 40 yıl önce yapıldığı değerlendirilen binanın 3. Sınıf işçilik ve malzeme kalitesiyle inşaa edildiği değerlendirilmiştir. Bina, takribi 462 m2 inşaat alanına sahip olup, işyeri fonksiyonludur. Bina, asansörsüz ve kombili ısıtma sistemlidir. Hali hazırda boş durumdadır. Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda, ticaret ve turizm alanları ile “Oteller Bölgesi” nin bulunduğu Beyoğlu-Taksim bölgesindedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, güneyindeki Tarlabaşı Bulvarı'na 205 m., güney doğusundaki Taksim Meydanı'na 310 m., kuşuçuşu mesafededir.
Adresi : Kocatepe Mahallesi, Feridiye Caddesi, No:52 Beyoğlu / İSTANBUL
İmar Durumu : Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.04.2018 tarih ve 2018-2889-GD1760 sayılı yazısında söz konusu yerin, 07.07.1193 tarih ve 4720 sayılı Kurul kararıyla Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın İstanbul 10. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiği, 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı İstanbul II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumunun Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirleneceği bildirilmektedir. Ayrıca, imar işlem dosyasında yapılan incelemede, taşınmazın 27.06.1985 tarih ve 12-11 sayı ile 2981 sayılı yasa kapsamında aftan ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi aldığı, 383 m2 tek bağımsız bölüm büro binası olduğu, 01.01.2013 tarihinden itibaren de herhangi bir tadilat projesi ya da ruhsat almadığı bildirilmektedir.
Kıymeti : 3.682.404,40 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 05/03/2019 Tarih ve 2018/901 Esas, 2019/276 Karar sayılı ilamı ile tespit edilmiştir)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 02/10/2019 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 1. Kat Kapı No:B3-136.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/83 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR