BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalar kiraya verilecektir

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 sosyal tesis, 2 kafeteryanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Büyükçekmece İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.11.2019 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 5 (beş) adet işyeri, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale edilerek kiraya verilecektir.


Sıra No

Ada-Parsel
Adres

Yüzölçümü

Muhammen Kira Bedeli
(Aylık)

Geçici Teminat

Kiralama Süresi


1

Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 582 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Celaliye Çamlık Yahya Kemal Beyatlı Sosyal Tesisi

606 m2
(456 m2 kapalı, 150 m2 teras)


1.100,00 TL


396,00 TL


3 yıl


2

Büyükçekmece İlçesi, Ulus Mahallesi, 471 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Tepecik Aşık Veysel Sosyal Tesisi


445 m2


1.200,00 TL


432,00 TL


3 yıl


3

Büyükçekmece İlçesi, Mimaroba Mahallesi, Büyük Atatürk Parkı içindeki 544 m2 lik Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisleri’nin içindeki Kafeterya


100 m2


1.800,00 TL


648,00 TL


3 yıl


4

Büyükçekmece İlçesi, Sinanoba Mahallesi, 3758 parselin kuzeyinde bulunan Park Alanı içindeki 1.380 m2 lik Zülfü Livaneli Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nin içindeki Kafeterya


147 m2


1.800,00 TL


648,00 TL


3 yıl


5

Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel sayılı taşınmaz üzerinde mevcut bulunan Orhan Veli Kordonboyu Sosyal Tesisleri


660 m2


7.500,00 TL


2.700,00 TL


3 yıl


1-İhale sonucu belirlenecek kira bedellerine %18 KDV uygulanacaktır.
2-İhale Şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek olup, aynı yerden 300,00 TL karşılığında temin edilecektir.
3-İhale 19.11.2019 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu’nda yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.
5-İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte 18.11.2019 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.
6-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR