KULU BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait sosyal etkinlik alanı kiraya verilecektir

KULU BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834450
Şehir : Konya / Kulu
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / KULU
Toplam m² : 3250
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 09.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Park
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Camikebir Mah. Olof Palme Cad. No:1 Kulu/KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OLOF PALME PARKI KİRAYA VERİLECEKTİR


Kulu Belediye Başkanlığından:
1-KONUSU
a) İlçemiz Yenimahalle’de yer alan Olof Palme parkının 3250m2 lik kısmını kapsayan fast food ve kamelyaları kapsayan alan (Düğün Salonu hariç) aynı iş için kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü İhale edilecektir.
2-İDARENİN
a) Adı: KULU BELEDİYESİ

3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer: Kulu Belediyesi Camikebir Mah. Olof Palme Cad. No:1 Kulu/KONYA
b) Kiralama İşinin süresi:35(Otuzbeş) ay
c) Tarihi ve Saati : 23.07.2018 Pazartesi günü, saat 14:00’ da

d) İhale Usulü: 2886 Sayılı D.İ.K' nun 35 Maddesinin c bendi gereği Açık Teklif Usulü

İhale Yeri: Kulu Belediyesi Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır

4 – KİRA BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat olarak belirtilen bedelin belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.K. nın 26. Maddesinde yerine geçecek belge, 35 ay süreli Park ve Rekreasyon alanı (Düğün Salonu Hariç) muhammen bedeli 52.500,00 TL olup geçici teminat miktarı 1.575,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacak isteklilerin idari şartnameyi almaları şarttır. Şartnameler 50,00 TL bedel karşılığında Destek Hizmetleri’nden temin edilecektir.

4.2. 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ihaleye iştirak edemezler.

6- İsteklilerin getirmeleri gereken evraklar;

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Şartname bedeli makbuzu

 3. Geçici Teminat

 4. Kimlik fotokopisi (Gerçek Kişi ise)

 5. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi ise)

 6. Noter Tarafından Düzenlenmiş İmza Beyannamesi veya İmza Sirküsü

 7. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletnamesi;

 9. Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde Yazılı Ortaklık Beyanı ve Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesi;

 10. İdareye sunulan bütün belgeler aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

 11. Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde bu Şartnamenin 6.2. Maddesinin d, e, f, g, h, i bentlerinde yer alan evrakları ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

7- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR