NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait ofis ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00817216
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : BEŞEVLER MAH. / BEŞEVLER
Toplam m² : 26
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 06.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


100,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 36,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu uygulama İmar Planı dahilinde kalan Konak Mah. Seçkin Sk. H21.C05.C.4.C pafta, 430 ada, 1 parselde yer alan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’ndeki 16 nolu 26,48 m2 lik Ofis’in 1 yıl süre ile kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2018 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Vekaleten başvurularda vekaletname,
d)Noter tasdikli imza sirküleri,

İhaleye iştirak edecek Derneklerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2018 yılında alınmış Dernekler Masasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c) İhale için yetkili kişi belirlendiğine dair Dernek Kararı onaylı sureti ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.


www.nilufer.bel.tr

İlan Tarihleri :

Bursa’da :06/06/2018 Tarihinde bir Gazetede, Farklı bir Gazetede 08/06/2018 Tarihinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR