GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait arsa üzerine yapılacak halı saha kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00813787
Şehir : Bursa / Gemlik
Semt-Mahalle : OSMANİYE MAH. / GEMLİK
Toplam m² : 3503
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 04.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hamidiye Mah.Irmak Sokak No:138 16600 Gemlik BURSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1 – İlçemiz Osmaniye Mah. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan alanın spor tesisleri alanı olarak belirlenmiş olup arsa üzerine yapılacak halı saha, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 19.06.2018 Salı günü saat 09:00'da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra No

İlçe /Mahalle

Kira Süresi
(Yıl)

Tahmini Bedel (aylık)

Geçici Teminat % 3

Saat

1

Gemlik/Osmaniye Mah. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan arsa üzerine yapılacak Halı Saha

10

3503


1.780-TL +
KDV

6.408-TL

09:00


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti

 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi

 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

 5. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

 6. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

 7. Adli Sicil Kaydı

 8. Yer görme belgesi

 9. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

 10. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

 11. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – İhaleye müracaat edenler 19.06.2018 Salı günü saat 08:30'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR