MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 8 adet işyeri ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818139
Şehir : Mersin / Mezitli
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABERCİ 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 8 adet işyerinin kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mezitli/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2018 14:10
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21/06/2018 günü saat 12:00 ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 8 adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 21/06/2018 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:

Mahallesi Mevkii No Cinsi (M²) Muhammen Bedeli G.Teminat Gün Saat Süresi

1- Akarca Mah. Akarca Sk. 141/A işyeri 30 1.200,00TL 36,00TL 21/06/2018 14:10 3yıl

2- Merkez Mah. 52140 Sok. 20/A 7 m² Ahşap Yapı, 25 m² WC 9.600,00TL 288,00TL 21/06/2018 14:20 3yıl

3- Sarılar Mah. Merkez Sok. 10 işyeri 77 1.400,00TL 42,00TL 21/06/2018 14:30 3yıl

4- Sarılar Mah. Merkez Sok.. 10 işyeri 57 1.400,00TL 42,00TL 21/06/2018 14:40 3yıl

5-Kuzucubelen Mah. K.belen Sok. 86/E işyeri 83 2.500,00TL 75,00TL 21/06/2018 14:50 3yıl

6- Viranşehir Mah. 34381 Sok. 14 26 m² Cafe, 45 m² Kışbahçesi 6.000,00TL 180,00TL 21/06/2018 15:00 3yıl

7- Deniz Mah.GMK Bulv. 1111/L işyeri 26 4.000,00TL 120,00TL 21/06/2018 15:10 3yıl

8- Takanlı Mah.Merkez Sok. 71/B işyeri 42 2.500,00TL 75,00TL 21/06/2018 15:20 3yıl

Not: İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir 2 ve 6. sıradaki ihalenin şartnameleri 100,00TL bedelle, 1,3,4,5,7 ve 8. sıradaki ihalenin şartnameleri 30,00TL bedelle satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  2. İkametgah belgesi(muhtardan veya nüfus müdürlüğünden onaylı)

  3. % 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

  4. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz.

  5. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

  6. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

7-Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
8- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
9-2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR