ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 5 adet büro ihale usulüyle satılacaktır

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00825167
Şehir : Manisa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA MANŞET 25.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANİSA MANŞET 03.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2018 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi No:3/5 adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Satış İhalesi.

SIRA
NO

ADRES

ADA
NO

PARSEL
NO

KAT

BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO

NİTELİĞİ

BRÜT
ALANI

ARSA
PAYI

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1

Nişancıpaşa Mahallesi 1200 Sokak No:1

339

16

1

2

Büro

69,00

9/48

150.000,00 TL

4.500,00 TL

10/07/2018

11:30

2

Nişancıpaşa Mahallesi 1200 Sokak No:1

339

16

2

3

Büro

69,00

9/48

150.000,00 TL

4.500,00 TL

10/07/2018

11:35

3

Nişancıpaşa Mahallesi 1200 Sokak No:1

339

16

3

4

Büro

69,00

9/48

150.000,00 TL

4.500,00 TL

10/07/2018

11:40

4

Nişancıpaşa Mahallesi 1200 Sokak No:1

339

16

4

5

Büro

69,00

9/48

145.000,00 TL

4.350,00 TL

10/07/2018

11:45

5

Nişancıpaşa Mahallesi 1200 Sokak No:1

339

16

Çatı

6

Büro

16,00

3/48

80.000,00 TL

2.400,00 TL

10/07/2018

11:50

2- İhaleler Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi No:3/5 adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde belirtilen tarih ve saatlerde Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi No:25 adresli Şehzadeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir.
İhaleye katılacaklar şartnameyi 20,00-TL ücret karşılığında temin edebilir. Şartname katılımcı tarafından okunup imzalanarak teslim edilmesi zorunludur.

4- İhaleye katılacaklar, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, Adres beyanı, Yasaklı olmadığına dair taahhütname, %3 geçici teminat bedeli yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, Şartname alındı makbuzu, İstekli adına vekaleten katılacaklar ayrıca noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İhaleye Tüzel Kişilik adına katılacaklar; ayrıca bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından tescil belgesi, kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri ile birlikte ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Akar servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR