İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bayrampaşa'da imalathane icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941221
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/5868 ESAS
Muhammen Bedeli
:
170,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.03.2019 13:40
İkinci Satış Günü
:
25.04.2019 13:40
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2015/5868 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen TAŞINMAZIN cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar mah., - ada, 14600 parselde kayıtlı 48/36020 arsa paylı, C blok, zemin kat, 80 numaralı bağımsız bölümde imalathane nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Muratpaşa Mahallesi, Tuna Caddesi devamı Şehit Cihat Erkan Sokaktan girilen Dericiler C blok sokağında kain, mahallen Özçay Sanayi Sitesinden C bloktan (12) kapı numarası alan zemin kattaki (80) bağımsız bölüm numaralı imalathanenin tamamıdır.Mezkür taşınmaz bodrum kat+ zemin kat+ görünümlü, betonarme karkas sistemde blok nizamda 3. sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, takribi 38 yılı geçkin sanayi sitesinin C bloğun zemin katında yer almaktadır.C blokta muhtelif imalathaneler bulunmaktadır. Sanayi sitesinde, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, katlarında müşterek WC'leri ve tamamı işyeri ve imalathanelerden ibaret ana binada yer alan imalathane, ana binanın zemin katında sokak cephesinden müstakil girişi olan zemin katının takribi brüt kullanım alanı 55,00 m2 alana sahip, proje hilafına sonradan inşa edilmiş 20,00 m2 alanlı asma kat teşkil edilmiş durumdaki bölümde ofis bölümleri bulunmaktadır. İmalathane giriş kapısı demir baklava, saç kapı ürün indirme kapısı ayrıca bulunan, taşınmaz zemini mozaik kaplı duvarları sıvalı ve boyalıdır. Toplam ofisin kullanım alanı 75,00 m2 'dir.
İmar Durumu : 21.11.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli bayrampaşa revizyon uygulama imar planında kısmen ticaret + ticaret alanında , kısmen park sahasında , kısmen de imar yolunda kalmaktadır. Ticaret+ hizmet alanında kalan kısım TAKS: 0,40 KAKS: 2,00 H: serbest avan projeye göre uygulama yapılacaktır. İstanbul büyükşehir belediye meclisinin, 13.01.2012 gün ve 173 sayılı kararı ile tadilen, 12.09.2012 gün ve 1823 sayılı kararı ile aynen kabul edilen silüet yükseklik kararlarına uyulacak olup avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
Kıymeti : 170.000,00 TL -
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 25/04/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5868 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/01/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR