İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bayrampaşa Sağmalcılar'da 48 m² asma katlı dükkan icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041538
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
: 48
Bölüm / Oda Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/297 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.09.2019 15:30
İkinci Satış Günü
:
24.10.2019 15:30
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/297 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar mahallesi, 44 ada, 1 parselde kayıtlı, A blok, 1377 nolu bağımsız bölümde kayıtlı, 62.766,34 m2 yüzölçümlü,138/264000 arsa paylı, dükkün nitelikli taşınmaz. Taşınmaz, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar mahallesi, Mega Center A blok, No: 1377 adresinde bulunan işyeridir. Değerleme konusu taşınmaza, İstanbul E5 karayolunu Vatan Caddesi kavşağından TEM otoyoluna bağlayan Avrupa Otoyoluna girdikten yaklaşık 2,5 km. sonra, Kocatepe ayrımından sağa girip Mega Çenter yönünde gidilerek ulaşılmaktadır. Taşınmaz ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Otobüs, metro ve minibüs hatlarına oldukça yakın bir konuma sahip olup, ulaşımı rahattır. Bina her türlü teknik altyapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaza oldukça yakın bir konumda Esenler Otogarı, Bayrampaşa Meyve - Sebze Hali, Forum İstanbul AVM ve Ora AVM bulunmaktadır. Taşınmaz Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezinde bulunmaktadır. Mega Çenter Gıda ve Ticaret merkezinin A bloğu, içerisinde 1690 adet dükkan olan 4 katlı betonarme karkas bir binadır. Her dükkanın önüne araba ile girilebilinmektedir. Değerleme konusu taşınmaz yaklaşık 55 m2 brüt, 48 m2 net kapalı alana sahip asma katlı dükkandır. Elektrik ve suyu mevcut olan, söz konusu binanın her türlü alt yapı bağlantısı tamamdır. Dükkanın içerisi görülememiş olmakla beraber işletmeden alman bilgiler ışığında teknik özellikleri özetlenmiştir;B.Bt.No: 1377, Alanı (M2);48m2, Döşeme:Karo Moz. Seramik, Duvar:Boya, Tavan:Boya, Doğrama;Demir ve PVC'dir.
Adresi :Sağmalcılar Mahallesi, Mega Çenter A Blok, No: 1377Bayrampaşa / İSTANBUL
İmar Durumu : 21.11.2005 tarih, 1/l000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Ayrık Nizam olup, Toptan Ticaret sahasında kalmaktadır. E: 1,50 olup, avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 12.07.2013 tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği genel plan notu ile siluet yükseklik kararlarına uyulacaktır.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde; 28/11/2007 Tarihli yönetim planı ve T.E.K. Lehine 6510.34 m2 lik kısımda daimi irtifak hakkı bulunmaktadır.28/12/2009 Tarih ve 19949 yevmiye numarası ile bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 26.02.2008 Tarihli ve 3027 yevmiye numarası ile yönetim planı değişikliği bulunmakta olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/09/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/297 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR