BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Başiskele Belediyesi'nden kiralık işyerleri (kafe, büfe, dükkan vb.)

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başiskele Belediyesi (Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ )
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki taşınmazlar Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 2886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. maddeleri ve devamına göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı olarak 3 yıl süreliğine kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

SIRA TAŞINMAZ ADI ADRES/MEVKİİ AYLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİH VE SAATİ
1 Mevlana Parkı Kafeterya Yeşilyurt Mah. Kale Sokak No:5 Başiskele/KOCAELİ 700+KDV 756 TL 13.12.2018 11.00
(Liste sırasına
göre ihaleler gerçekleştirilecektir.)
2 Üst Grup Site içi Büfe Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:172 Başiskele/KOCAELİ 600+KDV 648 TL
3 Ovacık Mahallesi Kokoreççi Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:23 Başiskele/KOCAELİ 500+KDV 540 TL
4 Aydınkent 6 Nolu Büfe Aydınkent Mah. Hacı Mecit Blv.14. ada Sok. 450+KDV 486 TL
5 Zübeyde Hanım Kreş Binası Atakent Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:70 Başiskele/KOCAELİ 1000+KDV 1080 TL
6 Bahçecik Kültür Merkezi Yanı Çay evi ve Kafeterya Kılıçarslan Mah. Lojman Sokak No:2 Başiskele/KOCAELİ 350+KDV 378 TL
7 Körfez Mahallesi 3 ve 4 Nolu Dükkan Körfez Mah. Liman Cd. Mesan Sok. No:12 Başiskele/KOCAELİ 650+KDV 702 TL
8 Aydınkent Bayan Kıraathane Aydınkent Mah. Eşref Bitlis Cad. No:94 Başiskele/KOCAELİ 500+KDV 540 TL
9 Aydınkent 8 Nolu Büfe Serdar Mah.Serbes Sokak No:2 Başiskele/KOCAELİ 650+KDV 702 TL
10 Kız Kulesi Metmetağa Mah. Dereboyu Sokak No:13 Başiskele/KOCAELİ 3750+KDV 4050 TL
11 Yeşilkent Kafeterya Yeşilkent Mahallesi Aktif Sokak No:27 Başiskele/KOCAELİ 1250+KDV 1350 TL
12 Damlar Kafeterya Damlar Mah. Hacı Zülküf Sok. No:6 Başiskele/KOCAELİ 350+KDV 378 TL

1- İHALENİN TARİHİ SAATİ VE YAPILACAĞI YER:

İhale 13.12.2018 Perşembe Günü Yukarıdaki tabloda belirtilen saatte Başiskele Belediyesi (Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ )encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İHALEYE AİT TEMİNAT BEDELİ (GEÇİCİ TEMİNAT)

Geçici teminat bedeli olarak Kabul edilecek değerler:

  1. Tedavüldeki Türk Parası. İhalelere ait nakit geçici teminat bedelleri ihale günü saat ihale saatine kadar belediyemize yatırılabilecektir.
  2. Katılım gösterilecek olan ihale ile ilgili kiralamaya ait süresiz olarak alınmış Banka teminat mektubu.

3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

a) İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,

  1. Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi
  2. İmza beyannamesi (Noterden)
  3. Vekaleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekaletname
  4. İkametgah belgesi
  5. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur evrağı.
  6. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde;

 1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

a) Teklifler ihale günü ihale saatine kadar Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine teslim edilecektir. Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.
b) İç zarfta, işe ait kira ile ilgili teklif ettiği teklif mektubu, İsteklinin adı soyadı, isteklinin açık adresi,
c) Dış Zarfta; İç zarf, geçici teminatı yatırdığına dair belge, 3. maddede istenilen belgeler, özel şartnameyi satın aldığına dair belge ve kabul ettiğine dair imzalanmış özel şartname konacaktır. Her iki zarf ağızları kapatılıp mühürlenecek, zarf içerisindeki evraklarda kazıntı, silinti olmayacak.

5- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetiminden görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığında belediyemizden temin edilebilir.

7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. maddesi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR