KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başakşehir/Ziya Gökalp Mahallesi'nde 101 m² atölye icradan satılıktır

KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049648
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Semt-Mahalle : ZİYA GÖKALP MAH. / İKİTELLİ
Kapalı Alan m² : 101
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6474 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.10.2019 15:40
İkinci Satış Günü
:
22.11.2019 15:40
Satış Yeri
:
KüçükçekmeceAdliyesi A Blok İhale Odası-Tevfikbey Mah.. Halkalı Cd. No:146 Giriş Kat Küçükçekmece/İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ

2018/6474 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, ikitelli-2 mah. 666 ada, 1 parsel sayılı 121.037,00 m² alanlı 555/242074 arsa paylı, 8 blk. Zamin kat 1 nolu bağımsız bölüm, asma katlı atölye nitelikli taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İMAR DURUMU: Başakşehir belediye başkanlığı yazı işleri müdürlüğünün 03-07-2018 tarihli imar durum belgesine göre söz konusu parsel, organize sanayi bölgesi içerisinde kalmakta olup, 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu 4. maddesi gereği organize sanayi bölgelerinde plan yapma ve onaylama işlemleri bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığının yetkisindedir. Bu sebeple söz konusu parsele ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin organize sanayi bölgesi başkanlığından talep edilmesi gerekmektedir.

GAYRİMEKULÜN HALİ HAZIR DURUMU:
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, ikitelli-2 mah. Ziya Gökalp Mah. Organize Saniye Bölgesi Esenler sanayi sitesi, 8. blk. Numara 1, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm nolu adresinde mevcut tapunun 666 ada, 1 parsel sayılı 121.03,00m² alanlı arsa üzerinde blk. Şeklinde B.A.K. tarzda Atölye ve işyerlerinin mevcut olduğu görülmüştür. Taşınmaz, bodrum, zemin ve çelik profilden imal edilmiş asma katından müteşekkil olup, asma katında ofis, WC ve soyunma odası şeklinde mahaller bulunduğu taleba imalat atöylesi olarak kullanılan bir taşınmaz olduğu, zemin kat zeminler iepoksi kaplama, duvarları sıvalı badanalı, asma katında bulunan ofis mahallinin zeminleri laminant parke, soyunma odası ve wc mahallerinin zemini ve ıslak hacimleri seramik olduğu, taşınmaz içerisinde lazer metre ile yapılan ölçümle 101,00m² net, 105,00m² brüt kullanım alanına sahip elektrik ve suyu mevcut, ısınma sistemi bulunmayan ofis mahallinde klimaile ısıtılan, giriş kapısı demir profilden imal edilmiş olup, kullanım amacı uygun olarak dizayn edilmiş bir taşınmaz olduğu tarafımızdan görülmüştür. Ayrıca taşınmaz bulunduğu bina, Bodrum+zemin+asma kattan müteşekkil olup tamamı depo ve imalet amaçlı kullanılan iş yerlerinden oluşan sanayi sitesi içiresinde dış cephesi sıvalıve boyalı site etrafı taş duvar ve tellerle çevrili, konum itibariyle her türlü Belediye sosyal imkanlarından faydalanabilecek bir konumdadır. Alt ve üst yapısı tamamlanmış ve her türlü ulaşım imkanına sahiptir.
02/02/2019 tarih ve 30674 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler, Kurulamayacak tesisler” başlıklı 54. Maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir.
MADDE 54 – ( 1 ) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretimde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı vezımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu saniye ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf edilmesine yönelik tesisler,
9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler,
kurulamaz.
(2)Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve
diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB
yönetimlerince alınması kaydıyla;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları nüferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların berterafı için kuracağı tesisler,
müstesnadır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.
OSB’mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB’miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı :%8 KDV bedeli843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 31-12-2019 tarihine kadar olan teslimlede KDV oranı %8 , 31-12-2019 tarihini geçen teslimlerde KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. İlgililere ilanen duyurulur.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 22/11/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : KüçükçekmeceAdliyesi A Blok İhale Odası-Tevfikbey Mah.. Halkalı Cd. No:146 Giriş Kat Küçükçekmece/İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6474 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR