KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başakşehir İkitelli-2 Mahallesi'nde atölye icradan satılıktır

KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037787
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/366 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.09.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
25.10.2019 15:00
Satış Yeri
:
Tevfikbey Mah.Halkalı Cad.Küçükçekmece Adliyesi A blok Giriş Kat,G-71 nolu İcra Daireleri ihale odası Sefaköy Küçükçekmece İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ

2019/366 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 Mah. Bağlar mevkiinde kain 666 ada 1 parsel nitelikli 121.037,00 M2 yüzölçümlü Yirmibeş bloklu atölye nitelikli, 6.blok Zemin kat 11 nolu bağımsız bölüm 555/242074 arsa pay/padalı Asma katlı Atölye nitelikli taşınmaz
Özellikleri :Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, tapunun 666 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 121.037,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Esenler Sanayi Sitesinde 555/242074 arsa paylı 6.Blok zemin kat 11 nolu asma katlı atölye vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve tamamı 25 bloktan ibaret Esenler Sanayi Sitesi dahilindeki 6.blok, zemin kat+asma kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda inşa edilmiş olup, 11 nolu atölye zeminde 7mt cephe, 14,50mt derinlik olmak üzere 101,50m2 alana sahip, atölye arka kısmında 12,85m2lik alan atölye kullanım alanına dahil edilmiş durumda, atölye içerisinden dahili merdiven ile çıkılan asma katı 33,25m2 olup, mahallinde çelik putreller ile asma kat 17,85m2 büyütülmüştür. Atölye zemini mozaik, duvarları sıvalı ve boyalı, stor kepenkli, elektrikve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumda,Organize Sanayi Bölgesinde ve ulaşım imkanları elverişlidir. denilmektedir.
Taşınmaz İkitelliOrganize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB’ den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.
Aynca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, “OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.” denilmektedir.
İmar Durumu :İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz; 15.11.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İ.O.S.B. 1.Etap Uygulama İmar Planında Sanayi Sahası Alanında kalmakta olup ayrık nizam, TAKS:0.32, KAKS:0.42 yapılanma şartlarına haizdir denilmiştir.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Beyan- Taşınmazın İcra yolu ile satışı dahil Üçüncü kişilere devrinde OSB.den Uygunluk Görüşü alınması zorunludur.Tarih 28/05/2014 sayı 1429:Başlama tarihi 04/07/2014 süre)
Tedaş Lehine kira şerhi
1. Satış Günü : 23/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah.Halkalı Cad.Küçükçekmece Adliyesi A blok Giriş Kat,G-71 nolu İcra Daireleri ihale odası Sefaköy Küçükçekmece İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/366 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR