KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi içindeki kafeterya kiraya verilecektir

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Caferağa Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi içindeki kafeteryanın kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAD1KÖY BELEDIYE BAŞKANLIĞI
ILAN

Caferağa Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi içindeki kafeterya 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 01.10.2019 Salı günü saat
14:00'de ihale yoluyla kiraya verilecektir.
Ihaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü 01.10.2019 tarihinden bir gün öncesi
30.09.2019 günü mesai sonuna Emlak ve istimlak Müdürlüğü'nden temin edecekleri ihale
dosyasını ihale saatine kadar Belelediye Encümeni'ne vermek zorundadır.
İŞİN TÜRÜ AYLİK MUH.BED. GEÇICI TEMINAT SARTNAME BEDELİ
Kafeterya 6.000,00.-TL+KDV 6.480,00.-TL 500,00.-TL
IHALE GÜN VE SAATI
01.10.2019 Saat 14.00'de
İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi
bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan
tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye'de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fikrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
edilmiş bulunacaktır.)
h) ihaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
1) Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR