BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Tenis Kortları Büfesi kiraya verilecektir

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
24.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu - BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) İl Müdürlüğümüz Balıkesir Tenis Kortlarında bulunan 1 adet büfe 1 (bir) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.
2) Muhammen bedel, geçici teminat aşağıdaki gibidir. (Muhammen bedele %18 KDV , %5 pay ve %1,89 damga vergisi dahil değildir.)

Tesis Adı : Balıkesir Tenis Kortları Büfesi
Muhammen Bedeli: 5.000,00.-TL
Geçici Teminatı: 150,00.-TL

3) Yukarıda belirtilen kafeterya ihale edilecektir.
4) İhale 24 Temmuz 2019 günü, saat 11.00’da İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5) İhale Şartnamesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Biriminde görülebilir.
6) İhaleye katılacak istekliler istenen belgelerle birlikte 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına başvurabileceklerdir.
7) İhaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten telgraf, faks ile yapılan teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.
9) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
10) 2886 sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar.

İSTENİLEN BELGELER:

ŞİRKETLER İÇİN
a) İmza sirküleri (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
b) Yetki belgesi (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
c) Geçici teminat bedeli belgesi
d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin “adli sicil kaydı yoktur” belgesi.(İhalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış olacaktır.)
e) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgâh belgesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.
g) Ticaret sicil gazetesi
h) Ticaret belgesi (2019 yılına ait)
i) Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge.
j) En az 2 yıl kafeterya, büfe veya restaurant işletmeciliği yapıldığına dair belge.

ŞAHISLAR İÇİN

  1. İkametgâh belgesi
  2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  3. Noter tasdikli imza beyannamesi (Vekâletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
  4. Geçici teminat bedeli belgesi
  5. İhalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış “Adli Sicil Kaydı yoktur” belgesi.(Vekâletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
  6. Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge.
  7. Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
  8. En az 2 yıl kafeterya, büfe veya restaurant işletmeciliği yapıldığına dair belge.

***İstenen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

İstekliler, geçici teminat bedelini İl Müdürlüğümüzün Balıkesir Ziraat Bankası Karesi Şubesi IBAN TR53 0001 0024 0488 2621 2450 01 nolu hesabına yatıracak olup banka dekontu ve ihalede istenen belgelerini 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna vereceklerdir.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR