İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Balık pazarındaki dükkanlar kiraya verilecektir

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861182
Şehir : Bursa / İznik
Semt-Mahalle : EŞREFZADE MAH. / İZNİK
: 25
Yayınlandığı Gazeteler

İZNİK 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet dükkan ve bir adet kahvehane 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 21.09.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:1 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:2 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:8 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:9 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:11 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:12 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Gürmüzlü Mahallesi; 1063 sayılı parselde kayıtlı 2.kat kahvehane,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:1 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:2 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:8 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:9 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:11 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:12 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 580,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 691,00 TL’dir.
Gürmüzlü Mahallesi; 1063 sayılı parselde kayıtlı 2.kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 200,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR