OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bakkal dükkanı ve atıkların yerinde toplanması işi kiraya verecektir

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062934
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : ÇAYBAŞI MAH. / OSMANGAZİKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KENT 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çaybaşı Mahallesi 29. Dere Sokak No:4 adresindeki binanın zemin katının 31/12/2021 tarihine kadar bakkal dükkanı olarak kiraya verilmesi işi ilekullanılmış kıyafet, ayakkabı v.b giysilerin Atık Yönetimi Yönetmeliğince 12 ay boyunca kaynağında toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi;kullanılmış kıyafet, ayakkabı v.b giysilerin Atık Yönetimi Yönetmeliğince 12 ay boyunca kaynağında toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi;
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, işlerin kiraya verilmesi ve satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 163 ada 6 parsel Çaybaşı Mahallesi 29. Dere Sokak No:4 adresindeki binanın zemin katının 31/12/2021 tarihine kadar bakkal dükkanı olarak kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 200,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 520,00-TL

  1. Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kalan mahallelerde kullanılmış kıyafet, ayakkabı v.b giysilerin Atık Yönetimi Yönetmeliğince 12 ay boyunca kaynağında toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 14.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 5.040,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati : 17 Ekim 2019 Perşembe günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- İhaleye katılmak isteyen istekliler, evraklarını (asılları olmak şartıyla) 17 Ekim 2019 14.00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..
İlan tarihleri:
Bursa’da : 06 Ekim 2019, 11 Ekim 2019 tarihlerinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR