BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakırköy'de dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910242
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : OSMANİYE MAH. / OSMANİYE
: 21
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/117 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
350000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2019 13:50
İkinci Satış Günü
:
13.02.2019 13:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2017/117 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mah. 173 Ada, 13 Parsel, 184,86 m2 Yüzölçümlü, 20/450 Arsa Paylı, Zemin Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/04/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mah. Osmaniye Mektep Sokak No: 34 Bakırköy adresinde ve tapuda ise İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesi, 62 pafta, 173 ada,13 parsel, 39 cilt,3776 sayfada kayıtlı 184,86 m2 alanlı arsa üzerine inşa edilmiş olan ve kat mülkiyeti kurulu bulunan apartmanın zemin kattaki 20/450 arsa paylı 5.bağımsız bölüm numaralı dükkandır. Satış konusu meskeninde bulunduğu parsel Osmaniye Mektebi sokağına cepheli olup,Ekrem Kurt Bulvarına ve Fabrikalar caddesine oldukça yakın konumdadır. Satış konusu taşınmaz Bakırköy ilçesinin hareketli bölgesinde olup, şehir merkezine yakındır. Ana taşınmazın yakın çevresinde zemin katlar dükkan normal katları mesken olan bitmiş yapıların yanında halende yapımlarına devam edilen konutlar da bulunmaktadır. Taşınmazınulaşım sorunu olmayıp her tarafa her türlü toplu taşıma araçları ile gidilebilmektedir. Belediyenin her türlüalt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.Satış konusu taşınmaz İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mah. Osmaniye Mektep Sokak No: 34 Bakırköy adresinde ve tapuda ise İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesi, 62 pafta, 173 ada,13 parsel, 39 cilt,3776 sayfada kayıtlı 184,86 m2 alanlı arsa üzerine inşa edilmiş olan ve kat mülkiyeti kurulu bulunan apartmanın zemin kattaki 20/450 arsa paylı 5.bağımsız bölüm numaralı dükkan brüt 25,80 m2,net 21,50 m2 inşaat alanındadır.Meskeninde bulunduğu ana yapı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş olup, zemin katı,üç adet normal katları bulunmaktadır. Kıymet takdir konusu dükkanana yapının zemin katında bulunmaktadır .Dükkanın döşemesi seramik ,duvar ve tavan yüzeyleri alçı sıvalı ve plastik badanalı,dükkana giriş kapısı ve camekan profil demir doğramalı ve yağlı boyalı,wc mahalli döşemesi seramik duvar dört sıra fayans kaplıdır. dükkan sobalı olup, 5.bağımsız bölüm numaralı dükkan ile 6.bağımsız bölüm numaralı dükkanın ara bölmesi kaldırılarak her iki bağımsız bölüm numaralı dükkanlar müşterek olarak kullanılmaktadır, dükkanında bulunduğu ana yapının dış cephesi cam mozaik kaplamalıdır.dükkanın elektrik ve suyu mevcuttur. "denilmektedir.
İmar Durumu :Satışı yapılacak olan taşınmazla ilgili dosya içinde mevcut bulunan Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleriMüdürlüğünün 22.03.2017 tarih ve11322 sayılı yazılarında; 173 ada,13 parsel sayılı yer, 08.03.2004/08.11.2012onanlı 1/1000 ölçekliBakırköy Merkez Uygulama İmar Planını tadilatında bitişik blok nizam,Hmax:14,50m(dört kat)irtifalı konut alanında kaldığı, bir kısım de yol alanındakaldığı belirtilmektedir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyanlar:
1-Beyan:Yönetim Planı-05/06/1978 Tarihli
2-Beyan:10.04.2013 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün/bloğun projede belirlenen bağımsız bölüm numarası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur.-17.04.2013 Tarih, 4945 Yevmiye
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (31/10/2018 tarih 287 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği KDV düzenlemesi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 31/12/2018 tarihinde yeniden uzatılması halinde, düzeltme ilanı yapılmaksızın, KDV oranı belirtilen karar gereği %8 olarak uygulanacaktır.)
1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 13/02/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/117 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR