AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ayvacık Belediyesine ait işyerleri panayır süresince kiraya verilecektir

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049900
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çeşmebaşı Kahvesi, Halkevi Kahvesi, Eğlence Mahalli, Belediye Yeri Kahvesi, Büyük Duş Ve Tuvaletler Kiraya Verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1- Her yıl 20-29 Mayıs tarihleri arasında Belediyemizce geleneksel olarak düzenlenmekte olan hayvan ve emtia panayırının, 26-29 Eylül tarihlerinde güz emtia panayırı olarak tekrar düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi kararlaştırıldığından, 26-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan güz emtia panayırımızda hazırlanan şartnamede kira bedeli ve teminat miktarı belirtilen aşağıdaki yerler;

S.NO YERİN ADI BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1. ÇEŞMEBAŞI KAHVESİ 1750,00-TL 55,00-TL
2. HALKEVİ KAHVESİ 4000,00-TL 120,00-TL
3. EĞLENCE MAHALLİ 10000,00-TL 300,00-TL
4. BELEDİYE YERİ KAHVESİ 2900,00-TL 90,00-TL
5. BÜYÜK DUŞ VE TUVALETLER 3000,00-TL 90,00-TL
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü yapılacak ihale ile veya talep durumuna göre pazarlıkla panayır süresince kiraya verilecektir.

2- İhale 24 Eylül 2019 Salı günü saat 14.30'da Encümen huzurunda Belediye hizmet binası zemin katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 24.09.2019 günü saat 14.00'e kadar; geçici teminat makbuzu, dilekçe, Kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların Noter tasdikli olmak kaydı ile yetkilisinin işlem yılını kapsayan yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir. Talipliler hangi yerin ihalesine girmek isterlerse o yerin teminatını yatırmaları gerekmektedir.
5- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR