AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ayvacık Belediyesine ait iş yeri kiraya verilecektir

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064045
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ümmühan Mahallesi Ali Nihat Tangör Caddesi No:40M (148 ada, 10 parsel) adresindeki mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi Ali Nihat Tangör Caddesi No:40M (148 ada, 10 parsel) adresindeki mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet işyerinin ihale kira süresi sona ereceğinden işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 25 Ekim 2019 Cuma günü saat 15.00’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhale bedeli aylık 650,00-TL olup, ihale geçici teminatı ise 710,00-TL dir.
4- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 25.10.2019 günü saat 14.45'e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların Noter tasdikli olmak kaydı ile yetkilisinin işlem yılını kapsayan yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.
6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR