GERMENCİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Germencik'te 401 m² dükkan satılacaktır

GERMENCİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057330
Şehir : Aydın / Germencik
Semt-Mahalle : CAMİKEBİR MAH. / GERMENCİK
: 401
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HEDEF 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
401 m² dükkan
İşin Yapılacağı Yer
:
Germencik/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2019/2Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak kapı ve daire numarası, Camikebir Mh. Kore Şehitleri Cd. No:20/1 Germencik/AYDIN Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ilehususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri,

Aydın İli Germencik İlçesi, 67 Ada, 8 Parsel 1 Nolu Bağımsız Bölüm 401,00 m2 ArsaPay/Payda 3/30 Hisse Tam, Dükkan Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca rayiç değer,KDV Hariç 190.000,00TL.( Yüzdoksan bin Türk Lirası)Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı:Artırmaya iştirak edeceklerin Gayrimenkule biçilmiş rayiç bedel üzerinden % 7.5 olan 14.250,00.-TL. teminatın Germencik Mal müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.Teminat 6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin l ve 4 bentlerinde yazılı Para, Bankalar ve özefinans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine müsteşarlığınca ihraçedilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedelle faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat" Bu esham vetahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir."Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat:Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu 30/10/2019 Çarşamba günü saat 10.00 da Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği,Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınabilecek yine söz konusu vergi dairesinin ilantahtasında, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Daireleri İlan tahtasında ve AydınVergi Dairesi Başkanlığı Web sitesinde görülebilir.Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği
Gayrimenkulün teminatı satış saatinden bir saat evvel Germencik Mal müdürlüğüne yatırılacak
ve karşılığında alınacak emanet makbuzunun yine aynı saate kadar Aydın Vergi DairesiBaşkanlığı Germencik Vergi Dairesi Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
Gayrimenkulün satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75'ini(142.500,00TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde,en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır ve 7 gün sonra 06.11.2019 Çarşamba günü aynı mahal ve aynı saatte(10:00) Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte
tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur,Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2019/2 no'lu dosya numarası ile Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisine müracaat edebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR