İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan işyeri kiraya verilecektir

İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049841
Şehir : İzmir / Güzelbahçe
Semt-Mahalle : YALI MAH. / GÜZELBAHÇE
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ BAKIŞ 14.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yalı Mahallesi 950 ada 1 parselde, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan, İstikbal Caddesi No:51/10 adresinde 27 Nolu Bağımsız Bölümdeki 50 m2'lik kapalı alan ile 55 m2'lik açık alanlı işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR


1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yalı Mahallesi 950 ada 1 parselde, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan, İstikbal Caddesi No:51/10 adresinde 27 Nolu Bağımsız Bölümdeki 50 m2'lik kapalı alan ile 55 m2'lik açık alanlı işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile Belediye Encümenince 23 Eylül 2019 Pazartesi Günü saat 15:00’de Belediye Encümen Salonunda (Başkanlık) yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek yerin tahmini aylık bedeli 2.000,00 TL / yıllık 24.000,00 TL olup, geçici teminatı 720,00 TL’dir.

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler için;
a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi,
b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),
c) Tebligat İçin Adres Beyanı,
d) Vekil tayin edilenler için usulüne uygun vekaletname, imza sirküsü ve nüfüs cüzdanı örneği,
e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge.
f) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
h) Geçici teminatın verildiğine dair belge.
ı) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi”.
i)Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge.

Tüzel Kişiler için;
a)Teligata Esas Adres Beyanı,
b)İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Belgesi
c) Vergi Levhası,
d) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
e)İhaleye yetkili kılınan Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği,
f) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
g)İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge,
h) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
ı) Geçici teminatın verildiğine dair belge.

4- İhaleye katılacak kişilerce, ihale ile ilgili tüm belgeler ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.
5- Kiralama İhalesi ile ilgili şartnameler ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname Bedeli 100,00 TL’dir.
6- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
Ö. Mustafa İNCE
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR