ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ataşehir'de servis alanlı yiyecek ve içecek büfesi kiralıktır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2019/509
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Servis Alanlı Yiyecek ve İçecek Büfesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES :Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A
İLGİLİ TELEFON : (216) 570 50 00/1442
İHALENİN YAPILACAĞI YER :Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İHALE TÜRÜ :KİRALAMA
İHALE USULÜ :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif HİZMETİN YAPILACAĞI YER :Atatürk Mahallesi, Yakut Sokak, No:18/1, 2445 ada, 1 parsel kuzeyi park alanında bulunan 47,55 m2 servis alanlı yiyecek ve
içecek büfesi
HİZMETİN NİTELİĞİ : Servi Alanlı Yiyecek ve İçecek Büfesi
İHALE KAYIT NO :2019/509

İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe İSTANBUL/ ATAŞEHİR
b) Mahallesi Atatürk
c) Cinsi Servis Alanlı Yiyecek ve İçecek Büfesi
2-Aylık Muhammen
Kira Bedeli
3.500,00 TL + KDV (ÜçBinBeşYüzTL + KDV)
3- Süresi 3 YIL
4- Geçici Teminat 3.780,00 TL
5- Dosya(Şartname Bedeli) 250,00.TL
6- İhale Tarihi ve Saati 22.10.2019 Saat-11:00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi
 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu ( Süresi en az 60 gün olacak)
 4. Şartname alındı makbuzu
 5. Kamu İhalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan
 6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri

Tüzel Kişilerden

 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri
 2. Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi
 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu ( Süresi en az 60 gün olacak)
 4. Şartname alındı makbuzu
 5. Kamu İhalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan
 6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri


İstenilen tüm Belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR