KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aşağı Eğlence'de 3 adet dükkan kiraya verilecektir

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944325
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : AŞAĞI EĞLENCE MAH. / ETLİK
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Aşağı Eğlence Mahallesinde  imarın  9005  ada  3 sayılı parsel üzerinde ve Doğançay Sokak  No:1 adresinde bulunan binanın alt katında yaklaşık 44.52 m² lik kullanım alanlı dükkan ile, yaklaşık 284.16 m² lik kullanım alanlı toplam iki adet dükkanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine istinaden  Açık Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir. 
İşin Yapılacağı Yer
:
Keçiören/Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2019 15:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
kEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1- İlçemiz Aşağı Eğlence Mahallesinde imarın 9005 ada 3 sayılı parsel üzerinde ve Doğançay Sokak No: 1 adresinde bulunan binanın alt katında yaklaşık 44.52 m² lik kullanım alanlı dükkan ile, yaklaşık 284.16 m² lik kullanım alanlı toplam iki adet dükkanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2- 44.52 m² lik dükkanın İhalesi 06 / 03 / 2019 Çarşamba Günü saat 15.40 da, 284.16 m² lik dükkanın İhalesi 06 / 03 / 2019 Çarşamba Günü saat 15.50 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- 44.52 m² lik dükkanın aylık muhammen bedeli 1.750,00 TL/Ay olup; Geçici teminatı 1.890,00 TL dir. 284.16 m² lik dükkanın aylık muhammen bedeli 5.000,00 TL/Ay olup; Geçici teminatı 5.400,00 TL dir.
5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
a- İhaleye iştirak Dilekçesi.
b - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c - İkametgah Belgesi.
d - Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
e - Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
f - Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
g- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)
h-Kiracılık ilişkisinden dolayı ,Belediye ile icralık yada mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)
ı- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
j - Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
k- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
6- İhaleye Katılamayacak olanlar :
a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b- Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
8- Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığı’na sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Keçiören Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne verilecektir.
9- İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No:1 KEÇİÖREN / ANKARA )

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR