ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Artuklu Belediye Başkanlığından dükkan kiralama ihalesi

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Artuklu Belediyesi, Nikah salonu (2.kat) 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mardin ili, Artuklu İlçesi, Kabala Mahallesi içerisinde yer alan, Mardin Bulvarı (ANA YOL ÜZERİNDE KALAN) No: 44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-7-9-5/1 numarataj adresindeki 75m² lik, 28 m2 lik, 25 m2 lik, 120 m2 lik Dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık arttırma suretiyle 5 yıllığına 26 MART 2019 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 26 MART 2019 Salı saat 14.00’da Artuklu Belediyesi, Nikah salonu (2.kat) 26 MART 2019 Salı günü, ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadırlar.

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ TEM. ŞART.BED. SAAT/TARIH
75 m2 için 150,00 TL+KDV 330,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
28 m2 için 80,00 TL+KDV 175,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
25 m2 için 75,00 TL+KDV 165,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
120 m2 için 260,00 TL+KDV 572,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019

Mardin ili, Artuklu İlçesi, Kabala Mahallesi içerisinde yer alan, Nuhoğlu Bulvarı No: 50-48-46-44-42-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2/1 ve 630. Sokak No: 58-56-54-52-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (SANAYİ İÇİNDE KALAN DÜKKANLAR) numarataj adresindeki 20 m² lik, 25 m2 lik, 32 m2 lik, 50 m2 lik ve 100 m2 lik Dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık arttırma suretiyle 5 yıllığına 26 MART 2019 Sali günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 26 MART 2019 Sali saat 14.00’da Artuklu Belediyesi, Nikah salonu (2.kat) 26 MART 2019 Sali günü, ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadırlar.

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ TEM. ŞART.BED. SAAT/TARIH
20 m2 için 75,00 TL+KDV 155,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
25 m2 için 90,00 TL+KDV 200,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
32 m2 için 100,00 TL+KDV 220,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
50 m2 için 125,00 TL+KDV 275,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019
100 m2 için 250,00 TL+KDV 550,00 TL 50,00 TL 14.00-26.03.2019

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a)İkametgah belgesi
b)Nüfus cüzdanı
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat yukarıda belirtilmiştir. Makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) 50,00 TL Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR