KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde icradan satılık bina ve arsası

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908212
Şehir : Kocaeli / Kartepe
Semt-Mahalle : ARSLANBEY MAH. / BÜYÜKDERBENT
Bina Tipi : Müstakil
Kat Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/436 Talimat
Muhammen Bedeli
:
5,591,474 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.02.2019 14:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ

2018/436 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Kartepe , 221 Ada, 8 Parsel,Ş. Arslanbey Mah., 6.217,66 m2, Ofis binası, Koğuş binası, yemek binası ve arsası vasıflı taşınmaz;

Belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Etrafında sanayi türü yapılar vardır. Ulaşım imkanı iyidir. D-100 Karayoluna ve TEM otoyoluna yakın mesafededir. Taşınmaz düz bir alanda ve jeolojik açıdan inşaat yapmaya elverişli alandadır. Parsel köşebaşı parseldir. Parsel üzerinde bulunan yapılar için inşaat ruhsatı alınmış , ancak Yapı Kullanma izni alınmamıştır.

Parselin çevresi üstü demir korkuluklu duvarlarla çevrilmiştir. Parselde bulunan yapılar şunlardır;

1-Ofis Binası: Parselin doğu kısmında yer almaktadır. Tek katlı, prefabrik olarak inşa edilmiştir. Alanı 273 m2 dir. Binanın doğu cephesinde yaklaşık 100 m2 alanlı veranda bulunmaktadır. Binanın dış cepheleri PVC saiding kaplama, zemini seramik , çatısı ondüline kaplamadır. Bina yaklaşık 10 yıllıktır.

2-Koğuş ve Yemekhane Binası: Ofis binasının batı cephesinde yer almaktadır. Tek katlı, prefabrik olarak inşa edilmiştir. Alanı 432 m2 dir. Binanın dış cepheleri akrilik boyalı, zemini seramik, çatısı ondüline kaplamadır. Bina yaklaşık 10 yıllıktır. Bina inşaatında normal standart yapı malzemeleri kullanılmıştır. Yapılar mevcut haliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri 2.sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir.

Adresi : Arslanbey OSB Mahallesi, 1. cadde, No: 6 Kartepe/Kocaeli

İmar Durumu : Parsel Arslanbey OSB Müdürlüğü Uygulama İmar Planında "Sanayi" alanında kalmakta ayrık nizam TAKS:0,55 - KAKS:0,70 Hmaks: İdari binalar için 9,50 m., üretim binaları için teknolojinin gerektirdiği kadar serbest. Arsa vasıflı parselin mevcut imar durum paftasına göre terki bulunmamaktadır

Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.02.2018 tarihli imar durumu ile ilgili yazısında, söz konusu parsele ait imar durumunu gösterir plan çıktısı verilmesinin mümkün olmadığı, 22.02.2010 tarih ve 758 sayılı meclis kararı ile parselin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kaldığı belirtilmektedir. Arslanbey Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 13.04.2018 tarih ve 163 sayılı yazısında Kartepe ilçesi, 221 ada, 8 nolu parsel nolu taşınmazın OSB İmar Planlarında Hizmet ve Destel Alanı parsel olup, bu parselde İdari ve Sosyal Tesis Alanı, Otel, Motel v.s gibi konaklama tesislerinin yapılabileceği bir alan olarak ayrıldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 5.591.474,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kocaeli, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinin uygunluk görüşü zorunludur.

1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 18/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No: 59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir “sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.

Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.

Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan bu satış ilanı tebligat yerine geçer.

6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu muvacehesinde, bu kanun gereğince Organize Sanayi Bölgesinde İcra yolu ile taşınmazı iktisap edecek kişi ve kuruluşların niteliklerine ilişkin ilgili maddeler gereğince Bölgenin ana kuruluş sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabileceği ve satış ilanında ana sözleşmede yer alan katılımcı niteliklerine yer verileceği belirtilmiştir*. Bu nedenle taşınmazın icra yolu île satışı dahil 3. Kişilere devrende OSB uygunluk şartı aranacak olup, Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ana sözleşmesinde ( ana sözleşme dosyamızda mevcuttur) öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır. 4562 sayılı OSB kanunun 15 maddesinin 3 ve 4 fıkrasına göre OSB bölgesinde borcundan dolayı satışına karara verilen taşınmazların bakanlık ve OSB borçları öncelikle ödenmek koşulu ile bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen nitelik taşıyanlara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilecektir.

8-Taşınmaz Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde olup, Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrinde OSB uygunluk şerhi alınması zorunludur. Yapılacak ihalede; ihale OSB kuruluş protokolündeki öngörülen niteliklere sahip iştigal alanlarında faaliyet gösteren katılımcılara yapılabilir.Satışa konu taşınmazda OSB den dolayı aşağıdaki tesisler kurulamaz.

A-Karma ve ihtisas OSB’lerde Ham petrol rafineri, B-Kömür veya bitümlü şişti sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, C-Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, D-Çimento Fabrikaları, beton santrelleri, çimento klingeri üreten tesisler, E-Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, F-Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, G-Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, H-Endüstriyelnitelikli, sintine ve benzeri atık sularıngeri kazanım tesisleri, Ğ-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafındank urulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton,cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın, geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/436 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR