ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arifiye Belediyesinden 14 adet dükkan kiraya verilecektir

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 adet dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Arifbey Mahallesi Şehit Mustafa Sezer Caddesi Kültür Merkezi Binasında bulunan işyerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhale şartnamesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 50 TL. bedelle alınabilir.
 3. İhale, 20.11.2019 Çarşamba günü saat 15.00’de, Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4. İşyerlerinin Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıya çıkartılmıştır.
SIRA
NO
KİRALANACAK
İŞYERİ
İŞYERİ
m2.’Sİ
İŞYERLERİNİN
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE SAATİ
1. A Blok 2 Nolu Dükkan 42.20 1267x120 ay = 152.040 TL. 4.565 TL. 15.00
2. “ “ 3 Nolu Dükkan 113.60 1833x120 ay= 219.960 TL. 6.600 TL. 15.15
3. “ “ 4 Nolu Dükkan 18.80 600x120 ay= 72.000 TL. 2.170 TL. 15.30
4. “ “ 5 Nolu Dükkan 21.80 617x120 ay= 74.040 TL. 2.225 TL. 15.45
5. “ “ 7 Nolu Dükkan 21.80 617x120 ay= 74.040 TL. 2.225 TL. 16.00
6. “ “ 9 Nolu Dükkan 42.20 1100x120 ay= 132.000 TL. 3.960 TL. 16.15
7. “ “ 12 Nolu Dükkan 91.00 1633x120 ay=195.960 TL. 5.880 TL. 16.30
8. “ “ 13 Nolu Dükkan 113.50 1833x120 ay= 219.960 TL. 6.600 TL. 16.45
9. “ “ 14 Nolu Dükkan 42.20 1100x120 ay=132.000 TL. 3.960 TL. 17.00
10. B Blok 1-2 Nolu Dükkan 75.06 2867x120 ay= 344.040 TL. 10.325 TL. 17.15
11. “ “ 3 Nolu Dükkan 37.32 1617x120 ay= 194.040 TL. 5.825 TL. 17.30
12. “ “ 5 Nolu Dükkan 36.46 1467x120 ay= 176.040 TL. 5.285 TL. 17.45
13. " " 6 Nolu Dükkan 43.78 1700x120 ay= 204.000 TL. 6.120 TL. 18.00
14. A Blok 10 Nolu Dükkan 42.00 883x120 ay= 105.960 TL. 3.180 TL. 18.15
 1. İhaleye Katılmak İçin Gerekli Evraklar:
 • Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • En az 3 yıl Arifiye ilçesinde Ticaret ve esnaflık yaptığına dair belge
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2019 yılı onaylı)
 • Belediye'ye borcu olmadığına dair belge
 • Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
 • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
 • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
 • Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2019 yılı onaylı)
 1. İhaleye katılmak için gerekli evraklar 20.11.2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İlan olunur.
İsmail KARAKULLUKÇU
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR