ARDAHAN BELEDİYE BŞK.

Ardahan/Merkez Kaptanpaşa Mahallesi'nde otopark kiraya verilecektir

ARDAHAN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908866
Şehir : Ardahan / Merkez
Semt-Mahalle : KAPTANPAŞA MAH. / ARDAHAN
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ardahan/Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik parkında bulunan kapalı otopark ile Kaptanpaşa Mahallesi AVM önündeki açık otopark
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAPALI VE AÇIK OTOPARK KİRA İHALESİ

Ardahan Belediye Başkanlığından:
1 – Mülkiyetleri Belediyemize ait Ardahan/Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik parkında bulunan kapalı otopark ile Kaptanpaşa Mahallesi AVM önündeki açık otoparkın 5+5 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

S.
NO
KİRALANACAK YER ARAÇ SAYISI ENGELLİ ARAÇ SAYISI MUHAMMEN BEDEL
(5+5 YILLIK KDV HARİÇ / TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 ( TL ) MUHAMMEN BEDELİN %5 (TL) ŞARTNAME BEDELİ
( TL )
1 Milli Egemenlik Parkı içindeki Kapalı Otopark 85 4 850.000,00-TL. 25.500,00-TL 42.500,00-TL. 100-TL.
2 AVM önündeki Açık Otopark 60 3


2 - Kiralanacak taşınmazların; Yeri araç sayısı, engelli araç sayışa, muhammen bedeli, geçici teminat ve şartname bedeli yukarıya çıkarılmıştır.
3 - İhale 17/12/2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Kaptanpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi No:27 Merkez/ARDAHAN adresindeki Belediye Meclis Toplantı Salonunda (3. Kat) Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tablodaki gibi tahsil edilecektir.
5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a - Gerçek kişi katılması halinde ikametgâh belgesi, tüzel kişi katılması halinde oda faaliyet belgesi,
b - Nüfus cüzdanı sureti,
c – Muhammen bedel üzerinden yatırılan en az % 3 ‘lük Geçici Teminat ve Muhammen bedelin % 5’ ni yatırdığına dair makbuz,
ç- İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuz,
d - İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Varsa vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
h - Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde Ardahan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne (0 478 211 3052) müracaat etmeleri gerekmektedir.
7- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Ardahan Belediye Başkanlığı Yazı İşler Müdürlüğüne en geç 17/12/2018 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR