GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya/Gazipaşa'da büfe ihale usulü ile kiraya verilecektir

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963835
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Semt-Mahalle : PAZARCI MAH. / GAZİPAŞA
: 6
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİPAŞA GAZETESİ 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZİPAŞA GAZETESİ 20.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 m2 lik büfe 7 yıllığına kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Gazipaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazipaşa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Deniz Kenarında Y: 27551.79 X: 29203.26 Y: 27554.79 X: 29203.33 Y: 27554.74 X: 29205.33 Y: 27551.74 X: 29205.26 Koordinatlarında Bulunan 6 m2'lik "4-C Nonu Büfe", 2886 Sayılı DİK ’nun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile 7 Yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 26.03.2019 Salı günü saat 14.00’da Gazipaşa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Bir yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 30.000,00 TL’dir.
4- Geçici teminatı 7 yıllık tahmini kira bedelinin %3 oranında olup, tutarı 6.300,00 TL’dir
5- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesine göndermeleri şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
5.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
5.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,
5.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
5.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,
5.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
5.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri.
5.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
5.9. Sabıka kaydı belgesi.
5.10. Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
6- İhale şartnamesi ve ekleri www.gazipasa.bel.tr adresinde, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek ve ya satın alınabilecektir. Dosya satın alma bedeli 1.000,00 (Bin) TL‘dir. İhalelere katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR