ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Etimesgut'ta 50 m² depolu dükkan ihaleyle satılacaktır

ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01071627
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : KAZIM KARABEKİR MAH. / 30AĞUSTOS
: 50
Bölüm / Oda Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TİCARİ HAYAT 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Etimesgut İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 2031 Sokak B/Blok No: 21A/5 Etimesgut / Ankara adresinde, 45262 ada 52 parselde 10/255 arsa paylı, 255,00 m² arsa üzerinde kaim 5 nolu Depolu Dükkan’ dır. 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94-99’ uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü ihale salonunda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Vergi borcundan dolayı mahcuz bulunan aşağıda tapu kaydı, özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94-99’ uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satılacaktır.
1-) Satışı Yapılacak Gayrimenkul : Ankara İli Etimesgut İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 2031 Sokak B/Blok No: 21A/5 Etimesgut / Ankara adresinde, 45262 ada 52 parselde 10/255 arsa paylı, 255,00 m² arsa üzerinde kaim 5 nolu Depolu Dükkan’ dır.
2-) Satışı Yapılacak Gayrimenkulün Vasıfları : Satışa çıkarılan gayrimenkul, Depolu Dükkan niteliğinde olup, 45262 ada 52 parselde 10/255 arsa paylı, 255,00 m² arsa üzerinde bulunan 2031 sokağa cepheli binanın zemin katında 5 nolu bağımsız bölümde depolu 6 m. cepheli demir doğramalı, zemin seramik, yaklaşık 25 m² zemin ve 25 m² bodrumlu halihazırda kapalı dükkandır. Bahse konu gayrimenkul bulunduğu konum itibarı ile İstasyon Caddesine 170 m. Ahimesut Bulvarına 800 m. Çevre yoluna 2.400 m. Etiler Caddesine 1.500 m. Şehir merkezi Kızılay’ a 18 km. mesafededir. (kuş uçuşu)
3-) Gayrimenkul'ün artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonunca 60.000,00-TL rayiç değer tespiti yapılmıştır.
4-) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nevi ve tutarı : Gayrimenkule biçilen rayiç değerinin % 7,5 nispetinde 4.500,00-TL teminat alınacaktır. Teminat olarak Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat, “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.”
5-) Teminatın Yatırılacağı Yer ve süre : Gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyenler, belirtilen teminat tutarını, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılarak, makbuzu en geç satış saatinden bir saat öncesine kadar (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü) Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
6-) İhalenin Yapılacağı Yer, Gün, Saat : Gayrimenkulün satışı, satış komisyonunca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü ihale salonunda 11/12/2019 Çarşamba günü saat 15:00' de açık artırma ve peşin para ile olup, satışı gerçekleşmezse 18/12/2019 tarihinde aynı yer ve saate ikinci satışı yapılacaktır.
7-) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerin % 75’ ni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 18/12/2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
8-) Gayrimenkulün Satış Şartnamesi : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.
9-) Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olduğu : Her türlü vergi, resim ve harç, (Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi,Tellaliye) diğer tüm masraflar alıcıya aittir.
10-) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR