ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Altındağ'da 65 m² dükkan mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048289
Şehir : Ankara / Altındağ
: 65
Bölüm / Oda Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 08.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/23 Satış
Muhammen Bedeli
:
65,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.10.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
21.11.2019 09:30
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2016/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Altındağ İlçesi Çinçin (Çalışkanlar) Mahallesi Babür Caddesi Kasımpatı Sokak Mutlu Apartmanı No. 97 de kain tapunun 4514 ada 21 numaralı parseldeki, 620,00 m² yüzölçümlü "Beton Apartman" niteliğindeki ana taşınmazdaki 4/62 arsa paylı Zemin kat 13 numaralı bağımsız bölüm nolu Dükkan ve eklentisi 1 nolu depo. Bağımsız bölüm, dükkan olup bodrum katta deposu mevcuttur. Dükkan binanın zemin katında ve arka cephelidir. Dükkanın faydalı kullanım alanı; 65,00 m², bodrum katta bulunan depo hacmi ise 7,00 m² olup toplam 72,00 m² dir. Bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almakdadır. Taşınmaz ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışa çıkarılmıştır. Geniş bilgiler dosyada mevcuttur.
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Altındağ ilçesi Akalar Mahallesi Samanpazarı hediye sokak no. 3 de kain tapunun 415 ada, 2 parseldeki 123 m² yüzölçümlü "Ahşap Ev" niteliğindeki taşınmaz. Bina gecekondu tarzında inşa edilmiş, bitişik nizamda 2 katdır. Keşif günü itibariyle kullanılmamaktadır. Binanın toplam alanı 120,00 m² dir. Bölge yol, su elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışa çıkarılmıştır. Gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
İmar Durumu : Ankara Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih, E.13935 sayılı yazısı ile; Ankara ili, Altındağ ilçesi, 415 ada 2 parselinde içinde bulunduğu alanda yürürlükte olan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının bulanmadığı, 28/06/2015 tarih ve 24900 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 22/06/2015 tarihli ve 2015/7872 sayılı kararı ile belirlenen Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı sınırı dışında kalan alana yönelik, Ankara II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunun 27/07/2015 tarih ve 1484 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma şartlarının belirlendiği tespit edildiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 258.450,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 09:45 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR