ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde 263 ada 68 Parsel  'de kayıtlı Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan işyerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde 263 ada 68 Parsel 'de kayıtlı Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

KDV Dahil

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

274/1 nolu 11,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:00

2

274/2 nolu 11,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:03

3

274/3 nolu 11,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:06

4

274/4 nolu 11,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:09

5

274/5 nolu 11,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:12

6

274/6 nolu 11,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:15

7

274/7 nolu 10,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:18

8

274/8 nolu 10,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:21

9

274/9 nolu 14,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:24

10

274/10 nolu 14,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:27

11

274/11 nolu 14,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:30

12

274/13 nolu 14,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:33

13

274/14 nolu 16,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:36

14

274/15 nolu 17,00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:39

15

274/16 nolu 16.00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:42

16

274/17 nolu 11.00 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.700,00 TL

2.673,00 TL

31/07/2019

14:45

17

274/20 nolu 38,00 m² kullanım alanlı emanetçi.

10.500,00 TL

945,00 TL

31/07/2019

14:48

18

274/F nolu 16,00 m² kullanım alanlı hediyelik eşya kitap-kırtasiye-müzik market.

19.800,00 TL

1.782,00 TL

31/07/2019

14:51

19

274/G nolu 26,00 m² kullanım alanlı büfe.

40.700,00 TL

3.663,00 TL

31/07/2019

14:54

20

274/H nolu 150,00 m² kullanım alanlı tuvaletin işletmeciliği.

61.300,00 TL

5.517,00 TL

31/07/2019

14:57

21

272/A nolu 350,00 m² kullanım alanlı Lokanta.

45.000,00 TL

4.050,00 TL

31/07/2019

15:00

22

272/B nolu 330,00 m² kullanım alanlı Lokal.

36.300,00 TL

3.267,00 TL

31/07/2019

15:03

23

117/A nolu adresinde 930,00 m² kulanım alanlı çay bahçesi ve 23,00 m² kullanım alanlı büfe.

88.000,00 TL

7.920,00 TL

31/07/2019

15:06

24

274/25 nolu 1.katta yer alan 80 m² lokal.

16.500,00 TL

1.485,00 TL

31/07/2019

15:09

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘ye kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

 2. Nüfus Kayıt Örneği.

 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 7. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamelerinde belirtilmiştir.)

 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

 9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 11. İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)

 12. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)

 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 1. Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 4. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

 5. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamelerinde belirtilmiştir.)

 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”

 9. İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)

 10. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)

 11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 12. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR