ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Altınordu Belediyesi dondurma imalathanesi ve çay bahçesini kiraya verecek

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942063
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HAYAT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU HAYAT 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bahçelievler Mahallesi Erol Ataşan Bulvarı Taşınmaz Park üzerinde bulunan Çay Bahçesi ve Çavuşlar Mah. Ek Dondurma İmalathanesi kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLAN METNİ


1. Altınordu Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında Ordu İli Altınordu İlçesi Şahincili (Bahçelievler) Mahallesi Erol Ataşan Bulvarı ile 291 sokak arasında kalan kroki üzerinde yeri belirlenen yaklaşık 1.100 m2 Park üzerine Avan projesine uygun olarak hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunan Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) Teknik Şartnamesi doğrultusunda, yüklenici tarafından yapılacak olan Çay Bahçesinin yapımı ve işletmeciliği işi 10 yıllığına,
1.2. Ordu İli Altınordu İlçesi Çavuşlar Mahallesinde 138 ada 8 parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 4.208,72m2 taşınmaz üzerinde bulunan Dondurma İmalathanesinin arkasında kalan 3.815,72 m2 alanın ek dondurma imalathanesi ve Dinlenme yeri olarak Avan projesine uygun olarak hazırlanacak ve idarece uygun bulunan Uygulama projeleri (Mimari,peyzaj,statik, Altyapı,Mekanik Tesisat,Elektrik tesisatı) Teknik Şartnamesi doğrultusunda yüklenici tarafından Yapılacak olan Dondurma imalathanesi yapımı ve işletmeciliği işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2. Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.oo-TL karşılığında alınacaktır.
3.İhale Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

Sıra Mevkii M2 Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL Geçici Teminat TL Pazarlık İhalesi Tarihi/Günü
PERŞEMBE
Pazarlık İhalesi
Saati
1. Bahçelievler Mahallesi
Erol Ataşan Bulvarı Taşınmaz Park üzerinde bulunan Çay Bahçesi
1.100 9.950,00 TL
KDV Hariç
298,50 TL 28/02/2019 09:00
2. Çavuşlar Mah. Ek Dondurma İmalathanesi 3.815,72 5.950,00 TL 178,50 TL 28/02/2019 09:10

4.İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 15:00'a kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir.Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5.İhaleye Katılabilme Şartları:

A) Gerçek Kişiler:

 • Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.

 • Nüfus Kayıt Örneği.

 • Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

 • Vekaleten katılınması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

 • Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibari ile alınmış ''borcu yoktur belgesi''.

 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B)Tüzel Kişiler

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

 • Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin Noter onaylı imza örneği.

 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

 • Altınordu Belediyesinden ilk ihale tarihi ile alınmış ''borcu yoktur belgesi''

 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkası olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR