ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alanya'da muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943753
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

ALANYA POSTASI 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALANYA POSTASI 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet taşınmaz ( Kafeterya, tarım arazisi, İşyeri, Büfe, Lunapark)
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Alanya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO Taş. M2’si İhaleye konu Taşınmazın Adresi Kira süresi Bir yıllık Kirası ₺ Geçici Teminat ₺ Ek Teminat
İhale Saati
1 110 Kestel Mahallesi Sahil Caddesi No:91 Kafeterya 3 Yıl 18.000-
+KDV
540- 1.800- 11:00
2 4106 Toslak 120 ada 20 parsel tarım arazisi 10 Yıl 2.000-
+KDV
60- 200- 11:10
3 46 Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası Altı No:35/A İşyeri 3 Yıl 7.000- 210- 700- 11:20
4 21 Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası Altı No:35/D İşyeri 3 Yıl 3.500- 105- 350- 11:30
5 45 Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası Altı No:35/E İşyeri 3 Yıl 7.000- 210- 700- 11:40
6 10 Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:52 Büfe 1 Yıl 40.000-
+KDV
1.200- 4.000- 11:50
7 1048 Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 137 ada 8 parsel batısı Lunapark 3 Yıl 50.000-+KDV 1.500- 5.000- 12:00

3- İhale 21/02/2019 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı h) Vergi kaydı
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı suretlerini d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini e) Geçici ve ek teminatı f) Ticaret Sicil gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilinin İmza sirküsünü h) Şirket yetkilisin Sabıka Kaydını ı)Oda Kaydı j)Vergi kaydı
4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Tarım arazisi ihalesinde oda kaydı ve vergi kaydı aranmaz.
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 20.02.2019 günü Saat: 17,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00-₺ (KDV dâhil) dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR