ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alanya belediyesi akaryakıt istasyonu ve işyerlerini kiraya veriyor

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet akaryakıt istasyonu 5 yıllığına, 8 adet işyerleri 3 yıllığına kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Alanya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO Taş. M2’si İhaleye konu Taşınmazın Adresi Kira süresi Bir yıllık Kirası ₺ Geçici Teminat ₺ Ek Teminat
İhale Saati
1 1950 Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Otogar yanı No: 18 Akaryakıt İstasyonu 5 Yıl 350.000-
+KDV
10.500- 35.000- 10:00
2 6 Okurcalar Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı 104 ada 1 parsel yanı büfe 3 Yıl 25.000-+KDV 750- 2.500- 10:10
3 50 Oba Mahallesi Fatih Caddesi No:32/C İşyeri 3 Yıl 70.000- 2.100- 7.000- 10:20
4 100 Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi Dere Parkı içi trafo yanı kafeterya 3 Yıl 50.000-+KDV 1.500- 5.000- 10:30
5 54 Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi Halk Pazarı No:6/45 işyeri 3 Yıl 12.000- 360- 1.200- 10:40
6 54 Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi Halk Pazarı No:6/38 işyeri 3 Yıl 12.000- 360- 1.200- 10:50
7 98 Avsallar Mahallesi Karaçaltı Caddesi Sanayi Sitesi No:82A/D İşyeri 3 Yıl 8.000- 240- 800- 11:00
8 77 Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi No:21/J 14 Nolu işyeri 3 Yıl 18.000- 540- 1.800- 11:10
9 452 Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/102-103-104 (17-18-19 nolu bağ. Böl.) büro 3 Yıl 30.000- 900- 3.000- 11:20

3- İhale 16/05/2019 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı h) Vergi kaydı
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı suretlerini d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini e) Geçici ve ek teminatı f) Ticaret Sicil gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilinin İmza sirküsünü h) Şirket yetkilisin Sabıka Kaydını ı)Oda Kaydı j)Vergi kaydı
4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 15.05.2019 günü Saat: 17,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00-₺ (KDV dâhil) dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR