AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akyazı Belediyesi'ne ait 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 115,00 TL karşılığında, temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No Adresi Ada Parsel M²’si Kullanım Amacı 1 Aylık Muhammen
Kira Bedeli
3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli %3 İhale Tarihi ve
Saati
1 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/A Akyazı/SAKARYA 101 31 450 m² Dükkân(250) + Depo (200) 1.715,00-TL 61.740,00-TL 1.852,20-TL 11.10.2019
14:30

2
Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/B Akyazı/SAKARYA 101 31 18 m² Dükkân 400,00-TL 14.400,00-TL 432,00-TL 11.10.2019
14:35

3
Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/C Akyazı/SAKARYA 101 31 75 m² Dükkân 600,00-TL 21.600,00-TL 648,00-TL 11.10.2019
14:40
4 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/D Akyazı/SAKARYA 101 31 55 m² Dükkân 470,00-TL 16.920,00-TL 507,60-TL 11.10.2019
14:45
5 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/H Akyazı/SAKARYA 101 31 21 m² Dükkân 250,00-TL 9.000,00-TL 270,00-TL 11.10.2019
14:50
6 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/A Akyazı/SAKARYA 101 20 100 m² Dükkân 700,00-TL 25.200,00-TL 756,00-TL 11.10.2019
14:55
7 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/B Akyazı/SAKARYA 101 20 43 m² Dükkân 415,00-TL 14.940,00-TL 448,20-TL 11.10.2019
15:00
8 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/C Akyazı/SAKARYA 101 20 44 m² Dükkân 420,00-TL 15.120,00-TL 453,60-TL 11.10.2019
15:05
9 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/D Akyazı/SAKARYA 101 20 44 m² Dükkân 420,00-TL 15.120,00-TL 453,60-TL 11.10.2019
15:10
10 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/E Akyazı/SAKARYA 101 20 30 m² Dükkân 410,00-TL 14.760,00-TL 442,80-TL 11.10.2019
15:15
11 Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:55 Akyazı/SAKARYA 101 32 300 m² Dükkân(30 m²)+Arsa (270 m²) 450,00-TL 16.200,00-TL 486,00-TL 11.10.2019
15:20
12 Hastane Mahallesi Ada Caddesi No:121 Akyazı/SAKARYA - - 10 m² Büfe 300,00-TL 10.800,00-TL 324,00-TL 11.10.2019
15:25
13 Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Sokak No:29/A Akyazı/SAKARYA - 1191 20 m² Dükkân 130,00-TL 4.680,00-TL 140,40-TL 11.10.2019
15:30
14 Taşburun Mahallesi Taşburun Sokak No:20 Akyazı/SAKARYA 115 3 900 m² İşyeri 2.575,00-TL 92.700,00-TL 2.781,00-TL 11.10.2019
15:35
15 Taşburun Mahallesi Taşburun Sokak Üst Kat. No:28/H Akyazı/SAKARYA 115 3 60 m² Dükkân 150,00-TL 5.400,00-TL 162,00-TL 11.10.2019
15:40
16 Uzunçınar Mahallesi Uzunçınar Caddesi No:63/A Akyazı/SAKARYA 107 18 38,25m² Dükkân 220,00-TL 7.920,00-TL 237,60-TL 11.10.2019
15:45
17 Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:83/1-I Akyazı/SAKARYA 119 1 60 m² Dükkân 250,00-TL 9.000,00-TL 270,00-TL 11.10.2019
15:50
18 Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:64/D Akyazı/SAKARYA 120 1 20 m² Dükkân
200,00-TL 7.200,00-TL 216,00-TL 11.10.2019
15:55

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 11.10.2019 saat 14.00’e kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR