AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akdeniz Üniversitesi'nde dükkan yerleri kiraya verilecektir

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde bulunan, İlahiyat Fakültesi Kantin ve Fotokopi yeri, Mimarlık Fakültesi Baskı Merkezi yeri, Stadyum Yanında bulunan Oto Yıkama yeri ve Olbia Çarşısındaki 24 adet Dükkan yerlerinin işletilmek üzere kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KİRALAMA İHALE İLANI

Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde bulunan, İlahiyat Fakültesi Kantin ve Fotokopi yeri, Mimarlık Fakültesi Baskı Merkezi yeri, Stadyum Yanında bulunan Oto Yıkama yeri ve Olbia Çarşısındaki 24 adet Dükkan yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

1) İDARENİN

a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA
b) Telefon ve Faks No : 0242 310 16 13 Faks: 0242 227 44 43
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@akdeniz.edu.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği : Kiralama işi.
b) Yapılacağı yer :Akdeniz Üniversitesi merkez yerleşkesi
c) Miktarı : Kantin ve Fotokopi Yeri, Baskı Merkezi Yeri, Oto Yıkama Yeri ve 24 adet Dükkan
d) Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer :Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
b) İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

d) Geçici teminat yatırmış olmak.

e) İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı.

b) Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

c) Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

d) Geçici teminat yatırıldığına dair belge.

e) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 50,00 TL)

f) İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

g) İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.) (Oda kaydı olanlar için)

h) Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. )

j) Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda yeterli olduğuna dair belge (Oto Yıkama, Baskı Merkezi yeri ve Fotokopi yeri İhalesi hariç Kiralanacak diğer yerler için ustalık belgesi, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş vb. belgelerden en az bir tanesi)

k) Teklif Mektubu

6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi TR83 0001 0012 3640 5079 3050 01 İban nolu hesabına yatırılacaktır.

7) İhalelerde istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine (ekli listede belirtilmiştir.) kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRALANACAK YERLERİN LİSTESİ

Sıra
No
Kiralanacak Yerler
Dükkan
No

Açık Alan m²

Kapalı Alan m²

Kira Bedeli Yıllık
(KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı (%30)

İhale Tarihi

İhale
Saati

İşin Süresi
1 KARGO YERİ 4 27 27.000,00 TL 8.100,00 TL 26.03.2019 09:30 5 YIL
2 ACENTE YERİ 6 13 11.000,00 TL 3.300,00 TL 26.03.2019 11:00 5 YIL
3 KAFE RESTORAN YERİ 7 40 39 12.500,00 TL 3.750,00 TL 26.03.2019 13:30 5 YIL
4 KAFE RESTORAN YERİ 9 37 51 40.000,00 TL 12.000,00 TL 26.03.2019 15:00 5 YIL
5 KUAFÖR 10 22 15.000,00 TL 4.500,00 TL 26.03.2019 16.30 5 YIL
6 MARKET YERİ 11 23,5 16.000,00 TL 4.800,00 TL 27.03.2019 09:30 5 YIL
7 KAFE RESTORAN YERİ 12 82 111 86.000,00 TL 25.800,00 TL 27.03.2019 11:00 10 YIL
8 BANKA ŞUBE YERİ 13 126 158.000,00 TL 47.400,00 TL 27.03.2019 13:30 10 YIL
9 KAFE RESTORAN YERİ 14 90 214 157.000,00 TL 47.100,00 TL 27.03.2019 15:00 10 YIL
10 FOTOĞRAFÇI 15 23 15.500,00 TL 4.650,00 TL 27.03.2019 16:30 5 YIL
11 KAFE RESTORAN YERİ 16 51,5 28 24.000,00 TL 7.200,00 TL 28.03.2019 09.30 5 YIL
12 KIRTASİYE 17 73 55.000,00 TL 16.500,00 TL 28.03.2019 11:00 5 YIL
13 HEDİYELİK EŞYA YERİ 18 20 12.000,00 TL 3.600,00 TL 28.03.2019 13.30 5 YIL
14 KAFE RESTORAN YERİ 20 22 13.000,00 TL 3.900,00 TL 28.03.2019 15:00 5 YIL
15 KAFE RESTORAN YERİ 21 142 185 225.000,00 TL 67.500,00 TL 28.03.2019 16:30 10 YIL
16 BUJİTERİ YERİ 22 26,5 17.000,00 TL 5.100,00 TL 29.03.2019 09.30 5 YIL
17 SEYAHAT ACENTE YERİ 23 13 11.000,00 TL 3.300,00 TL 29.03.2019 11:00 5 YIL
18 BİLET SATIŞ YERİ 24 13 11.000,00 TL 3.300,00 TL 29.03.2019 13.30 5 YIL
19 KAFE RESTORAN YERİ 25 68,5 152 125.000,00 TL 37.500,00 TL 29.03.2019 15:00 10 YIL
20 BUTİK YERİ 31 29 18.500,00 TL 5.550,00 TL 29.03.2019 16.30 5 YIL
21 KAFE RESTORAN YERİ 34 68 29 30.000,00 TL 9.000,00 TL 01.04.2019 09:30 5 YIL
22 KAFE RESTORAN YERİ 40 145 326 250.000,00 TL 75.000,00 TL 01.04.2019 11:00 10 YIL
23 KAFE RESTORAN YERİ 41 62,5 141,5 110.000,00 TL 33.000,00 TL 01.04.2019 13:30 10 YIL
24 KAFE RESTORAN YERİ 42 37 60 46.000,00 TL 13.800,00 TL 01.04.2019 15:00 5 YIL
25 İLAHİYAT FAK. KANTİN VE FOTOKOPİ YERİ - 375 50.400,00 TL 15.120,00 TL 01.04.2019 16.30 3 YIL
26 MİMARLIK FAK. BASKI MERKEZİ YERİ - 28,5 25.000,00 TL 7.500,00 TL 02.04.2019 09:30 3 YIL
27 OTO YIKAMA YERİ - 95,25 95,25 8.000,00 TL 2.400,00 TL 02.04.2019 10:00 3 YIL

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR