NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

Akaryakıt istasyonu kiraya verilecektir

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872085
Şehir : Nevşehir / Merkez
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / ÇARŞI
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nevşehir /Merkez /Yeni Mahalle 2. Mıntıkada bulunan 2877 ada 13 parsel numaralı, arsa vasıflı, akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı taşınmaz
İşin Yapılacağı Yer
:
Nevşehir İl Özel İdaresi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2018 09:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Nevşehir /Merkez /Yeni Mahalle 2. Mıntıkada bulunan 2877 ada 13 parsel numaralı, arsa vasıflı, akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı taşınmaz, 5 (beş) yıl süre ile (beş yıllık peşin tahsil edilecektir) 2.010.000,00 TL (iki milyon on bin) + KDV üzerinden Nevşehir İl Genel Meclisinin kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Taşınmazın kira ihalesi,15/10/2018 Pazartesi günü saat 9:30 da Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için;
İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni ikametgah,
b) Nüfus sureti,
c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belge,
d) Tahmini bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,


ÖZEL ŞARTLAR
a)İhale üzerinde kalan müşteri, yurtiçi akaryakıt dağıtıcı lisans sahibi olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yayınlamış olduğu 2017 yılı için yurtiçi akaryakıt satış ve pazar payı en az % 5 (Yüzde beş) olan şirketler dışında herhangi bir şirket ile satış veya bayilik sözleşmesi yapamaz.
b)Her türlü izin, ruhsat vb. işlemlerinin gereği ve sorumluluğu müşteriye aittir.
c)Müşterinin alacağı her türlü izin ve ruhsatın süresi kira sözleşmesinin bitiş tarihinden fazla olamaz.
d)İş bu ihaleye ait dosya bedeli 1.000,00 TL olup, mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (Nevşehir İl Özel İdaresi) alınabilir.
e)İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR