EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar/Emirdağ'da yem fabrikası icradan satılıktır

EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980406
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/234 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,829,944 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
10.06.2019 10:30
Satış Yeri
:
Emirdağ Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EMİRDAĞ
İCRA DAİRESİ
2018/234 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, 108 Ada, 2 Parsel, KURUCA Mahalle/Köy, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOCADERE MEVKİİ) Mevkii, Emirdağ Tapu Müdürlüğünün 21/12/2018 tarihli Cevabi yazısında Taşınmaz üzerinde mütemmin cüz kaydı bulunmamaktadır şeklinde cevap verilmiş olup ,Dosyanın İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip şekli olması (İpotek) ve dosya borçlu ve Alacaklı yanlarında talebi vechile Satışa Bilirkişi raporunda belirtilen Fabrika Binası ve bina yapıları konu edilecek olup , Bilirkişi raporunda belirtilen menkuller ile fabrikada kullanılan diğer menkuller takibin İpoteğin paraya çevrilmesi yolu takibi olması münasebeti ile satışa dahil edilmeyecektir. Satış söz konusu fabrikada kullanılan tüm menkullerden ari olarak yapılacak olup Fabrikada kullanılan menkul mallar satışa dahil değildir. Ayrıca Söz konusu Taşınmaz 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine tabi olup , Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi dahilinde bulunmaktadır.Bu nedenle 4562 Sayılı Kanunun 15 ve 18.Maddeleri gereğince Emirdağ OSB Ana sözleşmesinin Katılımcıların Sektör grupları vs. diğer ilgili maddelerinde belirtilen iştigal konularından faaliyet gösteren firmalar ve OSB uygulama yönetmeliği ''Kurulamayacak Tesisler'' başıklı 101.Maddesinde belirtilen tesisler dışında olan firmalar faaliyet gösterebilecektir.
4562 Sayılı Organize Sanay Bölgeleri Kanununun 15.Maddesi gereği İcra yolu ile satışı halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Emirdağ OSB Alacakları öncelikli ödenmek koşulu ile Bölgenin kuruluş Protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır.4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18.Maddesi gereği katılımcıların tahsis olunan yerlerle ilgili borcunu ödemeden ve tesis üretimine geçmeden satış işlemi yapılamaz.
Yine Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 21/11/2018 tarih ve 2018/291 sayılı yazısı ve OSB Uygulama yönetmeliğinin 97.Maddesi c bendi hükmü uyarınca ihaleye katılacak kişi ve katılımcılardan Emirdağ OSB Müdürlüğünce hazırlanan uygunluk yazısı istenecek uygunluk yazısı ibraz etmeyen katılımcılar ihaleye iştirak edemeyecekleri yasal mevzuat gereği olup katılımcılara ihtaren ilan olunur.
TAŞINMAZ NİTELİKLERİ :
Dosya arasında mavcut Bilirkişi raporuna göre : Kuruca Köyünde kain 108 ada 2 nolu parsel Kocadere Mevkiinde, 7582.89 m² ve İki Katlı Betonarme İdari Bina Bir Katlı Betonarme Simal Binası Bir Katlı Betonarme Depo Binası ve Arsası vasfında olup, tapuda MG Grup Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi adına kayıtlıdır. Yapılan gözlemlerde keşif günü parselin üzerinde 885.00 m² alan sahip Betonarme Depo ve 12.00 m² alana sahip Elektrik Pano Odası ve 280.00 m² alana sahip Betonarme Simal Binası ve 615.00 m² alana sahip Üzeri Çelik Sac İle Kapalı Çardak ve 25.00 m² alana sahip Garaj ve 86.00 m² alana sahip WC-Yemekhane Binası ve 71.00 m² alana sahip Üzerinde Teras Katı Bulunan İki Katlı Betonarme İdari Bina ve 10.00 m² alana sahip Kagir Su Kuyusu bulunduğunu tespit ettim.
Ayrıca parseli çevreleyen 1.50 metrelik ve 3.00 metrelik Beton Duvarların bulunduğunu ve bu duvarların 1.50 metre yüksekliğinde olan kısmın 174 metre uzunluğunda olduğu ve 3.00 metre yüksekliğinde olan kısmın ise 173 metre uzunluğunda olduğunu tespit ettim.Dava konusu parsel zemininde 2100.00-m²'lik alanda Beton zemin olduğunu da tespit ettim.Dava konusu Kuruca Köyü 108 ada 2 nolu parsel Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi dahilinde kalmaktadır. Taşınmaz imar planında Organize Sanayi Alanında kalmaktadır.
Taşınmaz Çevre Yoluna yani Eskişehir Konya yoluna 65m mesafede, İlçe Merkezine 8 km ,Emirdağ otogarına yaklaşık 6,5Km,meskun mahallere ise yaklaşık 5,0 Km mesafededir. Ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır.
İdari Bina; Organize sanayi bölgesinde parselin girişinin sağ tarafında bulunan 2 katlı betonarme karkas yapı sisteminde her bir kat 71,00 m2 turma alanlı olacak şekilde inşa edilmiş olup 3. Katı teras katı olarak adlandırabileceğimiz katı ise yaklaşık 30 m2 alana sahiptir. Toplam da 172,00 m2 inşaat alanı sahiptir. Söz konusu bina ahşap oturtma çatılı ve kiremit örtülü, içi dışı sıvalı ve badanalıdır.
Su Hidrafor Odası; 10,00 m2’lik oturma alanına sahip olup giriş kapısından bakınca idari binanın sağında yer almaktadır.
WC-Mutfak-Yemekhane; Parselin girişinin sol tarafında bulunan çardak yapısının sol kısmında betonarme depoya bitişik olarak yer almaktadır.Yapı 86,00 m2 oturma alanına sahiptir. Tek katlı binanın tabanları seramik kaplı, duvarları sıvalı ve badanalıdır. Pencereler PVC doğrama olup kapılar da PVC doğramadır.
Depo; Tek katlı betonarme karkas kolon ve kiriş sistemi arası tuğla duvar üzeri çelik konstrüksiyon ve trapez saç örtülü, yaklaşık 885,00 m2 inşaat bir depodur.
Yem Fabrikası; Betonarme karkas yapı sisteminde toplam 4 kat olarak inşa edilmiş 280,00 m2 inşaat oturma alanı olan 4 katlı yem fabrikasının 840,00 m2 inşaat alanlı olduğu, içi dışı sıvalı ve badanalı olup fabrikanın çalışır durumda olmadığı içerisinde çelik inşaatlarının yapıldığı ama eksiklerinin olduğu tespit edilmiştir.Fabrika yapısının genel olarak içeriği %15 yapısal olarak eksiktir.
Tonajlı Araç Muhafaza Sundurması(ÇARDAK); Farikaya mal dökecek olan ağır tonajlı hammadde yüklü araçları bekleme esnasında dış etkenlerden zarar görmemesi için yapılmış çelik konstrüksiyon ve trapez saç örtülü çardak yapısı 615,00 m2 inşaat alanına sahiptir.
Yem Fabrika Binasının Güneyindeki Silo Ve Helezon Muhafaza Sundurması; çelik konstrüksiyon ve trapez saç örtülü yapı 126,70 m2 inşaat alanına sahiptir.
Saha Betonu; kıymet takdiri istenilen taşınmazın parsel girişi ile yem fabrikasına gelen ham madde döküm yeri ile yemlerin taşınması için tonajlı kamyonların dolaşım alanı ve parsel içerisinde 2.100,00m2’lik beton saha olduğu tespit edilmiştir.
Parsel Etrafında Bulunan Betonarme Duvarlar; Parsel üzerinde 1,5m yüksekliğinde 174m boyunca uzanan duvar ile 3,00m yüksekliğinde 173m boyunca uzanan betonarme duvar bulunmaktadır. Yapılar yaklaşık olarak 6-7 yıllık yapılar olup % 8 yıpranma payı düşülecektir.
Taşınmaz Arsasının Değerlendirilmesi; Yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar, belediye rayiç bedelleri, edinilen bilgi ve belgeler, bulunduğu mevkii, ulaşım koşulları, kullanım alanının verimi, bulunduğu mevkii ve muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, kıymet düşürücü müspet, menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak, Taşınmazın fiyatının Satış Değerinin 50,00 TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmazın arsasının m2 birim değerinin 50,00₺/m2 olabileceği kanaatindeyiz. Bu suretle taşınmazın arsa değerinin: 7.582,89m2*50,00₺/m2=379.144,50TL olabileceği kanaatindeyiz.
Arsa vasfındaki taşınmaz üzerindeki yapıların yapı cinsi, inşaat imalat oranı dikkate alınarak 2018 yapı yaklaşık maliyetlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
Buna göre ;
İdari Bina: (III A Grubu Yapı) 172,00 m2*800,00TL/m2*0,92 126.592,00₺
Su Hidrofor Odası(I A Grubu Yapı) 10,00 m2*153,00TL/m2*0,92 1.407,60₺
Depo (II B Grubu Yapı) 885,00 m2*483,00TL/m2*0,92 393.258,60₺
Yem Fabrikası(III A Grubu Yapı) 840,00m2*800,00TL/m2*0,92*0,85 525.504,00₺
Yüksek Sundurma-Çardak(II-A Grubu Yapı) 615,00m2*369,00TL/m2*0,92 208.780,20₺
WC-Yemekhane-Mutfak(II-B Grubu Yap) 86,00m2*483,00TL/m2*0,92 38.214,96₺
Saha Betonu 2100,00 m2*150,00TL/m3*0,15*0.92 47.250,00₺
Parsel Duvarları(I-A Gurubu Yapı) (174*1,50)+(173*3,00)]*153,00TL/m2*0,92 109.792,80₺
Arsa Değeri 7.582,89x50,00 379.144,50₺
TOPLAM :1.829.944,66-TL
Özetle Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Kuruca Köyü sınırları içinde, 108 ada 2 parselde kâin 7582.89 m² ve İki Katlı Betonarme İdari Bina Bir Katlı Betonarme Simal Binası Bir Katlı Betonarme Depo Binası ve Arsası vasfıyla kayıtlı ana gayrimenkulde kayıtlı Arsa ve Yapı Toplamı: 1.829.944,66-TLdir.
Adresi : Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Kocadere Mevkii Organize Sanayi
Bölgesi Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 7.582,89-m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 25/03/2019 tarih ve
2019/89 sayılı İmar durumu ve çap bilgilerine ilişkin cevabi yazısı
dosya arasındadır.
Kıymeti : 1.829.944,66-TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Tapu kaydında ,
Beyan 1-) 4562 Sayılı Organize Sanay Bölgeleri Kanununun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez (Başlama Tarihi 10/07/2015 Süre : ) şeklinde şerh ile
Beyan 2-) Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak Tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur.Bu durumda eski katlımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.(Başlama tarihi:10/07/2015 Süre :) şelinde beyan şerhleri mevcut olup, diğer hususlar Tapu kaydındaki gibi olup dosyasındadır.
Diğer Hususlar : 1- Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 21/11/2018 tarih ve 2018/291 sayılı yazısı ve OSB Uygulama yönetmeliğinin 97.Maddesi c bendi hükmü uyarınca ihaleye katılacak kişi ve katılımcılardan Emirdağ OSB Müdürlüğünce hazırlanan uygunluk yazısı istenecek uygunluk yazısı ibraz etmeyen katılımcılar ihaleye iştirak edemeyecekleri yasal mevzuat gereği olup Katılımcılara ihtaren ilan olunur.
2- Dosyanın İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip şekli olması (İpotek) ve dosya borçlu ve Alacaklı yanlarında talebi vechile Satış söz konusu fabrikada kullanılan tüm menkullerden ari olarak yapılacaktır.
1. Satış Günü : 13/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 10/06/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Emirdağ Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi
Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları (Satışa konu taşınmazda satışa dahil edilmeyen menkullerin Tahliye masrafları da dahil) alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İş bu satış ilanı gazate ve esatis.uyap.gov.tr adresinde elektronik ortamda ilan edilecek olup; İİK'nun 127.maddesi gereğince tebligat yapılamayan tüm ilgilililer yönünden tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/234 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR