AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Belediyesine ait kafeterya binası kiraya verilecektir

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkez Çetinkaya Mahallesi, 20K-1A pafta, 631 ada, 189 parselde Akarçay kenarında (Fen Lisesi arkasında) 570,00-m2’lik tesis alanı üzerinde bulunan ve 75,00-m2 kapalı alandan oluşan 1 adet Kafeterya binası kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Çetinkaya Mahallesi, 20K-1A pafta, 631 ada, 189 parselde Akarçay kenarında (Fen Lisesi arkasında) 570,00-m2’lik tesis alanı üzerinde bulunan ve 75,00-m2 kapalı alandan oluşan 1 adet Kafeterya binası ve 200,00-m2 alana sahip sundurma alanı sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile K.D.V. hariç ¨ 68.100,00- (altmışsekizbinyüzlira) yıllık muhammen bedel ve ¨ 2.043,00- (ikibinkırküçlira) geçici ihale teminatı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.
Kiralama ihalesi, Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 27.03.2019 tarihinde saat 14:00’ de Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 27.03.2019 tarihinde saat 10:00’ a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Şartname Bedeli Makbuzu ( ¨ 50,00-)
07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR